Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilní v Chomutově poskytuje svým studentům střední odborné vzdělání. Zaměřuje se na oblast strojírenství, zemědělství a gastronomie. Střední škola Chomutov nabízí studijní obory zakončené maturitní zkouškou (denní i dálkové studium) a obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou (denní).

Čtyřleté a tříleté obory i nástavbové studium

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov poskytuje v současné době studium mnoha oborů. Mezi čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou patří hotelnictví, autotronik a mechanik seřizovač. Mezi tříleté obory zakončené učňovskou zkouškou patří například zámečník, obráběč kovů, karosář, pekař, cukrář, řezník, kadeřník či prodavač. Absolventi mohou využít nástavbového dvouletého studia v oborech podnikání a provozní technika.

Moderní vybavení a důraz na praxi

Vzdělávací zařízení klade velký důraz na zajištění kvalitního a moderního vybavení a praktickou výuku. Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov zajišťuje výuku ve 4 střediscích v Chomutově, Údlicích, Kadani a Jirkově. Během výuky se používají moderní učební pomůcky, které mají podpořit motivaci žáků.

Pracoviště odborného výcviku jsou vybavena moderními stroji, na kterých si studenti své budoucí řemeslo osvojí. Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov poskytuje vzdělání i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně jako pro imobilní žáky. Vstřícný přístup k žákům a kvalifikovaný pegadogický personál je hlavním pilířem střední školy Chomutov.