SURGEO s.r.o.: geodetické a geologické práce, Hodonín

Společnost SURGEO sídlící v Hodoníně se již od roku 1994 zaměřuje na provádění zeměměřičských a geologických prací. Dále se zabývá projekční činností, skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat pro systémy GIS, dále digitalizací mapových a výkresových archivů a dalšími činnostmi. Pracovníci firmy mají v oboru mnohaleté zkušenosti, a to zejména v regionu jižní Moravy. Zakládající společníci firmy se touto náročnou, odpovědnou a vysoce kvalifikovanou činností zabývají již mnoho let.

Zeměměřičství a geologické práce

V oblasti zeměměřičství se společnost SURGEO zaměřuje například na vytýčení hranic pozemků, vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost či zhotovení geometrických plánů pro zanesení stavby či rozdělení projektů. Poskytuje také práce v oblasti inženýrské geodézie, například vytýčení staveb, zaměření skutečného stavu provedení staveb, měření a výpočty pořadů a bodů a mnohé další práce.

Společnost zajišťuje rovněž služby v oblasti geologických prací. Ty zahrnují například hydrogeologické průzkumy, inženýrskogeologické průzkumy nebo provedení a vyhodnocení čerpacích zkoušek. Klientům zajistí i návrhy odvodňování ložisek nerostných surovin, řešení střetů zájmů mezi ochranou podzemních vod a mnohé další činnosti. Jejich přehled naleznete na internetových stránkách firmy.

Další služby v oblasti geodetických a geologických prací

Činnost firmy se rozšířila také o skenovací práce související s archivním zpracováváním dat, digitalizací a zpracováním elektronických dat. Mezi nabízené služby patří například:

  • Skenování GIS
  • Důlní měřičství
  • Kartografické práce
  • Reprografické práce
  • Projekční práce

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Ing. Petr Müller – GSP: zeměměřičská kancelář, Zlín

Potřebujete zajistit ve Zlínském kraji geodetické práce? Pak se obraťte na zlínskou zeměměřičskou kancelář GSP, kde je vám k dispozici zkušený geodet Ing. Petr Müller. Firma se v oblasti geodetických prací pohybuje…

celý článek >>
geodeti

Geodetická kancelář – Radek Petrášek: geodetické práce, Tachov

Geodetická kancelář v Tachově se zaměřuje na provádění veškerých geodetických prací. Zajistí zaměření a vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapovací práce i přípravu podkladů…

celý článek >>

GEOPORT, s.r.o.: geodetická a projekční kancelář, Opava

Potřebujete zajistit geodetické práce v katastru nemovitostí nebo potřebujete podklady pro projektování? Obraťte se na geodetickou a projekční kancelář GEOPORT v Opavě. Společnost má v oboru mnohaleté zkušenosti a…

celý článek >>
Terratest

Terratest – geologické a hornické práce

Terratest se specializuje na geologické práce a hornictví. Potřebujete zjistit vlastnosti zeminy, podloží a její únosnou zátěž? Firma poskytuje profesionální služby v oblasti hornických prací, geologie a podzemních sond.…

celý článek >>

Ing. Jiří Mlejnecký: geodetické i kartografické práce

Ať už potřebujete rozdělit parcely nebo vytvořit mapové podklady pro projekt, obrátit se můžete na pana Ing. Mlejneckého, který v oboru geodézie a kartografie podniká už téměř třicet let. Geodetické i kartografické…

celý článek >>