Svaz tělesně postižených v České republice, městská organizace Brno

Nestátní nezisková organizace Svaz tělesně postižených v České republice sdružuje osoby se zdravotním postižením a hájí jejich potřeby a zájmy. V roce 1992 se oddělila od Svazu invalidů a neustále se s vývojem doby proměňuje podle aktuálních potřeb a požadavků. Organizace působí po celé republice, jedna z městských organizací se nachází v Brně. Na území města Brna má pak svaz několik místních organizací.

Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Svaz tělesně postižených v České republice poskytuje bezplatné sociální poradenství. Městská organizace Brno pomáhá poskytovat základní poradenství, které zahrnuje například informace při řešení nepříznivých životních situací, informace o alternativních sociálních službách či možnostech podpory členů rodiny.

Svaz tělesně postižených podporuje informovanost a poskytuje cílené rady, aktivní pomoc i doprovody. Svaz tělesně postižených Brno poskytuje sociální poradenství i po telefonu. Dále se zaměřuje na aktivizační služby a spolkovou činnost.

Aktivizační služby a spolková činnost

Svaz tělesně postižených v ČR, městská organizace Brno a další místní organizace se podílí na rozvoji spolkové činnosti pro osoby se zdravotním postižením. Organizují kulturní a společenské akce i zájezdy. Svaz klade důraz na vzájemné setkávání osob s hendikepem, které aktivně podporuje.

Městská organizace Brno zajišťuje také sociálně aktivizační služby, které zahrnují terapeutickou činnost, pomoc při uplatnění práv i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Brněnská organizace například pořádá tvořivá setkání, kurzy používání PC či sportovní aktivity, od plavání po cvičení.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Klienti Svazu tělesně postižených využívají možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek na dobu, než si obstarají pomůcky vlastní. Půjčovna je k dispozici také těm, kteří mají svou pomůcku na opravě nebo ji potřebují jen na určitou dobu.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

● Nestátní nezisková organizace s celorepublikovým působením
● Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
● Bohatá spolková činnost a kvalitní aktivizační služby
● Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek
● Městská organizace Brno s působením řady dílčích místních organizací

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov Kunšov: domov se zvláštním režimem, Albrechtice

Domov Kunšov leží v obci Albrechtice uprostřed krásné ničím nerušené krajiny na okraji lesa. Dnešní domov se zvláštním režimem byl v minulosti Schwarzenberským mlýnem. V současné době poskytuje profesionální…

celý článek >>

Ortotechnika a. s., Praha 7

  Firma Ortotechnika vyrábí kvalitní ortopedické pomůcky dle individuálních potřeb pacientů. Zaměřuje se především na protézy horních a dolních končetin, ortézy horních a dolních končetin, obličejové masky, ortopedické…

celý článek >>

Nezisková organizace Borůvka Praha o.p.s.: práce pro OZP i ZTP

Borůvka je pražská nezisková organizace, která se již od roku 1998 soustředí na pomoc dětem i dospělým s tělesným postižením. Organizace se snaží především o plynulé a bezproblémové zapojení osob s handicapem do…

celý článek >>

Marie Mužíková: domácí péče o seniory a zdravotně postižené

Ocitli jste se v nepříjemné situaci, která zkomplikovala život vám nebo vašim blízkým? Potřebujete domácí péči pro sebe nebo pro svého příbuzného, ale sami to nezvládáte nebo nevíte, jak na to? Domácí zdravotní…

celý článek >>
Kontakty

Svaz tělesně postižených v České republice, městská organizace Brno

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Mečová 368/5
602 00 Brno
+420 733 754 233