Terratest – geologické a hornické práce

Terratest se specializuje na geologické práce a hornictví. Potřebujete zjistit vlastnosti zeminy, podloží a její únosnou zátěž? Firma poskytuje profesionální služby v oblasti hornických prací, geologie a podzemních sond.

Statické penetrační zkoušky pro zjištění zátěže zeminy

Terratest provádí statické penetrační zkoušky pomocí vlastní speciální techniky. Nákladní vozidlo uzpůsobené ke geologickým pracím vytváří potřebnou protizátěž zemskému povrchu. Penetrační zkoušky slouží primárně k určení kvality a vlastností horninového prostředí. Sondování zjistí geologický profil, hloubku zvětrání, skalní podloží, ulehlosti a konzistence únosnosti zeminy.

Podrobná analýza a konzultace ohledně geologických prací

Odborníci z firmy Terratest zajistí veškeré testování zeminy pro její další užití. V rámci penetračních sond je zjišťována také úroveň podzemní vody díky elektrickému hladinoměru. Měření pomocí statického penetračního sondování odpovídá veškerým směrnicím a normám mezinárodních standardů. Polní penetrační zkoušky se používají při kontrole základové půdy, pro liniové dopravní i hydrotechnické stavby nebo skládky.

Terratest zanalyzuje pozemek podle vašich požadavků a provede veškeré testy pro určení kvality zeminy. Výsledkem je podrobná kvalitativní a kvantitativní analýza. Zaměstnanci firmy mají dlouholeté zkušenosti s geologickými a hornickými pracemi, a proto vám ochotně poradí v oblasti složení zeminy, profilu, jejich vlastností a možností dalšího použití.

Statická penetrace

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

surgeo2

SURGEO s.r.o.: geodetické a geologické práce, Hodonín

Společnost SURGEO sídlící v Hodoníně se již od roku 1994 zaměřuje na provádění zeměměřičských a geologických prací. Dále se zabývá projekční činností, skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a…

celý článek >>