Jste také Dobrý kontakt pro internetové uživatele?
logicko
Depositphotos_140948250_l-2015

 

Společnost Zadávací servis, s.r.o. se sídlem v Brně se zaměřuje na veškeré činnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek. Klientům zajišťuje kompletní administraci zadávacích řízení, zpracování dokumentů i odborné poradenství. Služby poskytuje také klientům, kteří se veřejných zakázek účastní jako dodavatelé.

Zadávací servis, s.r.o.: služby spojené se zadáváním veřejných zakázek, Brno

 

Patříte mezi zadavatele veřejných zakázek a potřebujete zajistit profesionální služby spojené s jejich administrací? Nebo se veřejných zakázek účastníte jako dodavatelé? V obou případech se obraťte na brněnskou společnost Zadávací servis, které se dlouhodobě věnujte poskytování služeb spojených s administrací a zadáváním veřejných zakázek.

Kompletní administrace veřejných zakázek

Firma Zadávací servis, s.r.o. zajišťuje služby související s administrací veřejných zakázek. Administraci vykonává po celou dobu veřejné zakázky. Svým klientům pomáhá co nejvíce ulehčit proces zadávacího řízení a vybrat vhodné dodavatele. Společnost pomůže při administraci všech typů veřejných zakázek, a to v malém i velkém rozsahu. Podá pomocnou ruku i při zadávání a vedení zjednodušeného podlimitního řízení, užšího řízení, otevřeného řízení a dalších typů zadávacích řízení.

Firma klade důraz na osobní přístup. I po zadání zakázky vybranému dodavateli poskytuje svým klientům soustavné poradenství i pomoc při jednotlivých administrativních úkonech, které s průběhem realizace souvisí.

Služby spojené se zadáváním veřejných zakázek

Zmiňovaná společnost poskytuje služby spojené s centralizovaných nebo společným zadáváním veřejných zakázek. Klientům nabízí srozumitelný, průkazný a legislativně správný postup při zadávání. Postará se o zpracování veškerých potřebných dokumentů, komunikaci s dodavateli a další požadované služby.

Konzultační a poradenská činnost

Zadávací služby, s.r.o. poskytují svým klientům komplexní servis, který zahrnuje i odbornou konzultační a poradenskou činnost. Před zadáním veřejné zakázky doporučí vhodné postupy, upozorní na nové legislativní úpravy a postará se také o správný výklad zákona. Při spolupráci s firmou Zadávací služby budete mít jistotu, že zadání veřejné zakázky proběhne rychle, bezproblémově a v souladu se zákonem.