Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz na budování kvalitního zázemí pro vzdělávání i vzájemné setkávání žáků. Součástí modernizace školy byla i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy by návrh bývalé žákyně Kateřiny Sobotkové.

Vzdělání pro žáky 1. až 9. třídy ZŠ

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 zajišťuje vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. O vzdělávání se stará tým zkušených pedagogů, kteří kladou důraz na individuální přístup k dětem. Škola je bezbariérová a snaží se integrovat i imobilní žáky. K dispozici je výtah a výtahová plošina.

Základní škola v Chomutově svým žákům připravuje pestrou nabídku sportovních aktivit, například moderní gymnastiku, kanoistiku, florbal a další. K dispozici má kvalitní sportovní zázemí, které zahrnuje 2 tělocvičny, venkovní travnaté hřiště, rozsáhlý sportovní areál, volejbalové hřiště a 2 tenisové kurty. Součástí školy je také školní jídelna s nadstandardní nabídkou stravování, stejně tak i školní družina s neobvyklými možnosti mimoškolních aktivit.

Školní vzdělávací program HARMONIE

Základní škola v Chomutově vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu – HARMONIE. V rámci výuky se škola snaží svým žákům vštěpovat význam vzdělávání, které je důležité pro ně samotné. Díky usilovným snahám o kvalitní výuku i budování přátelské atmosféry je zájem o zápis do ZŠ se strany rodičů velký. Počet žáků se pohybuje kolem 650, na škole působí přibližně 75 pracovníků.

Pestrý výběr mimoškolních aktivit

ZŠ Chomutov nabízí žákům kromě školních projektů také řadu mimoškolních aktivit. Žáci se učí hrát na kytaru, mohou zpívat ve školním sboru, rybařit, učit se rusky. Škola ve spolupráci s Florbal Chomutov úspěšně vede kroužek florbalu pro mladší i starší žáky. Zapojila se také do chemického bádání s Veselou vědou. Pravidelně se žáci, učitelé i rodiče účastní zpívání koled v předvánočním čase, žáci vystupují pro seniory i na akcích města. Žáci vydávají svůj školní časopis.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Kvalitní vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu HARMONIE
• Moderně zařízená ZŠ s důrazem na individuální přístup
• Bezbariérová škola integrující imobilní žáky
• Pestrý výběr mimoškolních aktivit, kroužků a akcí

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně.…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Základní škola Brodek u Prostějova: kvalitní vzdělání pro děti 1. i 2. stupně ZŠ

Základní škola Brodek u Prostějova zajišťuje kvalitní základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s historií sahající až do konce 19.…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na kvalitní výuku a vstřícný přístup k dětem. Tým zkušených pedagogických pracovníků se stará o…

celý článek >>

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Březenecká 4679
430 04 Chomutov
+420 474 624 110