Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz na budování kvalitního zázemí pro vzdělávání i vzájemné setkávání žáků. Součástí modernizace školy byla i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy by návrh bývalé žákyně Kateřiny Sobotkové.

Vzdělání pro žáky 1. až 9. třídy ZŠ

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 zajišťuje vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. O vzdělávání se stará tým zkušených pedagogů, kteří kladou důraz na individuální přístup k dětem. Škola je bezbariérová a snaží se integrovat i imobilní žáky. K dispozici je výtah a výtahová plošina.

Základní škola v Chomutově svým žákům připravuje pestrou nabídku sportovních aktivit, například moderní gymnastiku, kanoistiku, florbal a další. K dispozici má kvalitní sportovní zázemí, které zahrnuje 2 tělocvičny, venkovní travnaté hřiště, rozsáhlý sportovní areál, volejbalové hřiště a 2 tenisové kurty. Součástí školy je také školní jídelna s nadstandardní nabídkou stravování, stejně tak i školní družina s neobvyklými možnosti mimoškolních aktivit.

Školní vzdělávací program HARMONIE

Základní škola v Chomutově vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu – HARMONIE. V rámci výuky se škola snaží svým žákům vštěpovat význam vzdělávání, které je důležité pro ně samotné. Díky usilovným snahám o kvalitní výuku i budování přátelské atmosféry je zájem o zápis do ZŠ se strany rodičů velký. Počet žáků se pohybuje kolem 650, na škole působí přibližně 75 pracovníků.

Pestrý výběr mimoškolních aktivit

ZŠ Chomutov nabízí žákům kromě školních projektů také řadu mimoškolních aktivit. Žáci se učí hrát na kytaru, mohou zpívat ve školním sboru, rybařit, učit se rusky. Škola ve spolupráci s Florbal Chomutov úspěšně vede kroužek florbalu pro mladší i starší žáky. Zapojila se také do chemického bádání s Veselou vědou. Pravidelně se žáci, učitelé i rodiče účastní zpívání koled v předvánočním čase, žáci vystupují pro seniory i na akcích města. Žáci vydávají svůj školní časopis.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Kvalitní vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu HARMONIE
• Moderně zařízená ZŠ s důrazem na individuální přístup
• Bezbariérová škola integrující imobilní žáky
• Pestrý výběr mimoškolních aktivit, kroužků a akcí

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>
Škola - Jiráskova ul

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč

Základní škola a Mateřská škola Blatnice patří mezi malotřídní vzdělávací zařízení, která kladou důraz na osobní přístup a kvalitní vzdělávání. ZŠ a MŠ poskytuje dětem předškolní výchovu a základní…

celý článek >>
zš prachatice

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Dětský domov a ZŠ Sedlec-Prčice: vzdělávání a výchova dětí

Co nejlépe připravit děti a mládež na život a snaha je osamostatnit, to jsou cíle, které si klade Dětský domov a ZŠ Sedlec-Prčice. Aby toho dětský domov se školou dosáhl, spolupracuje se všemi dostupnými institucemi. U…

celý článek >>

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 – Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy,…

celý článek >>

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10: nabídka unikátních studijních oborů

Střední škola nemusí být nudná. Důkazem toho je SŠES Praha 10, která dlouhodobě klade důraz na výběr zkušených pedagogů a zajištění odpovídající praxe pro žáky. Součástí praktické výuky je například…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Březenecká 4679
430 04 Chomutov
+420 474 624 110