Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola zajišťuje vzdělávání v základní škole praktické (9letá školní docházka) i speciální (10letá školní docházka). Škola poskytuje vzdělávání i při zdravotnickém zařízení, kde je výuka zajištěna jednou učitelkou.

Praktická a speciální základní škola

Do základní školy praktické v Prachaticích jsou zařazování žáci s různým stupněm mentálního postižení, s kombinovaným postižením, dále s autismem, epilepsií a zdravotním oslabením. Do základní školy speciální se pak zařazují ti žáci, kteří mají středně těžké a těžké mentální postižení a nezvládnou učivo praktické ZŠ. Zkušeným pedagogům pomáhají asistenti. V současné době má škola 40 žáků a 10 pedagogů, škola při zdravotnickém zařízení pak 10 žáků a 1 pedagoga. Všem žákům je zajištění odborná speciálně pedagogické péče při respektování pracovního tempa a individuálních schopností.

Kvalitní zázemí ZŠ Prachatice

Základní škola Prachatice vyniká kvalitním zázemí pro vzdělávání i volnočasové aktivity. Škola disponuje počítačovou i interaktivní učebnou, tělocvičnou a školními pozemkem. K dispozici je také dílna se zaměřením na zpracování dřeva a kovu, stejně tak i pracovna dívek vybavená šicími stroji a cvičnou kuchyňkou. Pro sportovní a oddechové aktivity se využívá příjemné okolí školy.

Nabídka zájmových kroužků

ZŠ Prachatice připravuje každým rokem svým žákům pestrou nabídku zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet svá nadání i ve volném čase. Mezi oblíbené aktivity patří například hudebně-pohybový kroužek, keramický kroužek, taneční kroužek a další.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Základní škola praktická i speciální
• Důraz na zohlednění individuálních potřeb žáků
• Moderně vybavená škola s dobrým zázemím
• Pestrý výběr zájmových kroužků

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola Sokolov, Švabinského

Hledáte základní školu v Karlovarském kraji, která žákům nabídne něco navíc? V takovém případě byste měli zvážit návštěvu Základní školy Sokolov. Škole je vyhlášená především pro vynikající práci…

celý článek >>
Fotolia_91865028_M

Základní škola Jedovnice

Nová budova ZŠ Jedovnice stojí U Větřáku nad rybníkem Olšovec už od roku 1950. K postavení nové budovy základní školy byla nedostačující kapacita školy na městečku. Zaměření základní školy bylo od počátku…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Votice: kvalitní vzdělávání pro děti do 9. třídy

Základní škola a Mateřská škola Votice vznikla v roce 2016 po slynutí základní a mateřské školy. V současné době zajišťuje škola kvalitní předškolní i školní vzdělávání prvního i druhého stupně. O…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce…

celý článek >>

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně.…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 – Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy,…

celý článek >>

Vítkovická střední průmyslová škola: vzdělání v technických oborech, Ostrava

Vítkovická střední průmyslová škola v Ostravě je první specializovanou firemní školou a současně největší soukromou průmyslovou školou v České republice. Zaměřuje se na kvalitní vzdělávání v technických…

celý článek >>

Základní škola Brodek u Prostějova: kvalitní vzdělání pro děti 1. i 2. stupně ZŠ

Základní škola Brodek u Prostějova zajišťuje kvalitní základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s historií sahající až do konce 19.…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Zlatá stezka 387
383 01 Prachatice
+420 388 317 613