Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola zajišťuje vzdělávání v základní škole praktické (9letá školní docházka) i speciální (10letá školní docházka). Škola poskytuje vzdělávání i při zdravotnickém zařízení, kde je výuka zajištěna jednou učitelkou.

Praktická a speciální základní škola

Do základní školy praktické v Prachaticích jsou zařazování žáci s různým stupněm mentálního postižení, s kombinovaným postižením, dále s autismem, epilepsií a zdravotním oslabením. Do základní školy speciální se pak zařazují ti žáci, kteří mají středně těžké a těžké mentální postižení a nezvládnou učivo praktické ZŠ. Zkušeným pedagogům pomáhají asistenti. V současné době má škola 40 žáků a 10 pedagogů, škola při zdravotnickém zařízení pak 10 žáků a 1 pedagoga. Všem žákům je zajištění odborná speciálně pedagogické péče při respektování pracovního tempa a individuálních schopností.

Kvalitní zázemí ZŠ Prachatice

Základní škola Prachatice vyniká kvalitním zázemí pro vzdělávání i volnočasové aktivity. Škola disponuje počítačovou i interaktivní učebnou, tělocvičnou a školními pozemkem. K dispozici je také dílna se zaměřením na zpracování dřeva a kovu, stejně tak i pracovna dívek vybavená šicími stroji a cvičnou kuchyňkou. Pro sportovní a oddechové aktivity se využívá příjemné okolí školy.

Nabídka zájmových kroužků

ZŠ Prachatice připravuje každým rokem svým žákům pestrou nabídku zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet svá nadání i ve volném čase. Mezi oblíbené aktivity patří například hudebně-pohybový kroužek, keramický kroužek, taneční kroužek a další.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Základní škola praktická i speciální
• Důraz na zohlednění individuálních potřeb žáků
• Moderně vybavená škola s dobrým zázemím
• Pestrý výběr zájmových kroužků

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola Rudná: ZŠ malotřídního typu

Základní škola v obci Rudná je ZŠ malotřídního typu, která poskytuje kvalitní vzdělávání žákům prvního stupně od prvního do pátého ročníku. Budovu školy najdete v klidné části obce v prostorách bývalé…

celý článek >>

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10: nabídka unikátních studijních oborů

Střední škola nemusí být nudná. Důkazem toho je SŠES Praha 10, která dlouhodobě klade důraz na výběr zkušených pedagogů a zajištění odpovídající praxe pro žáky. Součástí praktické výuky je například…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce…

celý článek >>

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně.…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 – Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy,…

celý článek >>

Vítkovická střední průmyslová škola: vzdělání v technických oborech, Ostrava

Vítkovická střední průmyslová škola v Ostravě je první specializovanou firemní školou a současně největší soukromou průmyslovou školou v České republice. Zaměřuje se na kvalitní vzdělávání v technických…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Zlatá stezka 387
383 01 Prachatice
+420 388 317 613