Zemědělské družstvo Mladotice: živočišná a rostlinná výroba

Zemědělské družstvo Mladotice se věnuje živočišné i rostlinné výrobě a dalším doplňkovým službám. Družstvo vzniklo v roce 1992 po Státním statku Žihle. V současné době se zemědělské družstvo Mladotice chlubí hospodařením na zemědělské půdě o výměře přes 751 ha. Z toho více než 122 ha tvoří louky a pastviny v nadmořské výšce 360 až 500 m ležící v Západočeském kraji.

Živočišná výroba – chov skotu a prasat

V oblasti živočišné výroby se zemědělské družstvo zaměřuje na chov skotu a prasat. Věnuje se šlechtitelskému chovu genové rezervy přeštických černostrakatých prasat. Tento druh prasat se vyznačuje nadprůměrnými reprodukčními vlastnostmi i odolností na vnější podmínky. Přeštická černostrakatá prasata mají velmi pevnou konstitucí, mléčností a odolností vůči stresu. Charakteristikou plemene černobílé zbarvení.

V oblasti chovu skotu má ZD Mladotice uzavřený obrat stáda s počtem 150 kusů dojnic plemene holštýnského. Průměrně dosahuje užitkovosti 9,5 tisíce litrů mléka na kus za rok. Kromě mléčného skotu má družstvo také 30 kusů masného plemena Charolais.

Rostlinná výroba a další služby

Kromě živočišné výroby se zemědělské družstvo Mladotice zaměřuje také na rostlinnou výrobu. Na orné půdě pěstuje pšenici, ječmen, řepku a kukuřici. Dále se zabývá řadou dílčích služeb v různých oblastech. Zajišťuje nákladní autodopravu nebo poskytuje služby v oblasti zámečnických prací. Nadto provozuje jídelnu s nabídkou poledních menu a s prodejem a dovozem hotových jídel.