Zemní a stavební práce nabízí společnost Zista Praha – Klánovice

Už více než 25 let působí na trhu společnost Jiřího Jaroše Zista. V začátcích se věnovala nejvíce zemním pracím, subdodávkám strojů pro dodavatele staveb a pro občany. V současnosti rozšířila svou nabídku také o terénní úpravy vodních toků a zimní údržbu komunikací pluhováním či údržbu zeleně podél cest. Služby si mohou objednat jednotlivci, obce i samotné stavební firmy.

Poskytovatelé zemních a stavebních prací

Veškeré zemní práce, které zahrnují použití těžké techniky, zajistí pracovníci společnosti Zista. Navíc se věnují také kompletním dodávkám přípojek vody, plynu a kanalizace. K smluvené práci samozřejmě připojí veškerou projektovou dokumentaci. Aby jejich práce byla co nejkomplexnější, po dohodě s klienty položí vhodnou dlažbu i s potřebným podkladem. Jejich těžké stroje mohou také pracovat ve velmi nepříznivých podmínkách, například při úpravách koryt břeh řek.

Společnost Zista si mohou najmout také obce

Po řádně upravených okrajích cest a silnic nehledě na roční období touží obyvatelé každé obce. Komunální služby by měla obec svěřit nejlépe jedné firmě, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám mezi jednotlivými obdobími. Na jaře a v létě potřebuje tráva kolem cest zkrátit, nálety se musí zlikvidovat a keřům se upraví větvení do požadovaného tvaru. Špatné počasí dokáže v zimě překvapit velmi náhle a nečekaně. Pracovníci společnosti Zista jsou však připraveni se svými pluhy vyjet v kteroukoliv denní či noční dobu.