PR článek

Jak vydražit dům online? E-dražby se potvrzují usnesením o příklepu


elektronická dražba

Elektronická dražba nemovitostí představuje jeden ze způsobů, jakým můžete nabýt nemovitost do svého vlastnictví. Jediné, co k tomu potřebujete, je dostatečný finanční obnos, abyste mohli neprodleně zaplatit nabídnutou dražební cenu a také přístup k internetu. Ostatní formality vyřídíte pomocí online formulářů nebo se přímo spojíte s pořadatelem dražby. Nicméně realitní makléři doporučují prohlídku nemovitosti na místě, protože fotodokumentace může často klamat.

Elektronická dražba nemovitostí probíhá online, ale má také přísná pravidla

Jelikož se okamžikem přiklepnutí nejvyšší nabídky stane její původce majitelem dané věci, musí existovat pravidla, která prokážou vážný zájem osob, které přihazují. Nejčastěji se vyžaduje složení nemalé jistoty, která může dosahovat až poloviny výše odhadované ceny nemovitosti. Osoba, která se chce zúčastnit dražby, musí také splnit několik podmínek, mezi které patří například ověření totožnosti pomocí občanského průkazu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Toto ověření probíhá také online a uvedené údaje následně slouží jako podklad pro převedení vlastnictví nemovitosti, takže byste měli být při vyplňování registračních formulářů velmi pečliví. Případné chyby v psaní se jen těžce napravují.

Samotné e-dražby mají své limity, přihazuje se po pevně stanovených částkách

Bohužel, nebo snad bohudík nevypadají elektronické dražby jako ve filmech. Není nutné křičet jeden přes druhého nebo zvažovat, kolik vlastně hodláte přihodit. Obvykle má dražená položka přiřazenou také pevnou částku, která tvoří hodnotu jednoho příhozu. Jelikož nemovitost mezi sebou draží pouze vážní zájemci, pohybuje se tato částka v řádech desítek tisíc korun.

Vlastníkem nemovitosti se stáváte vydáním usnesení o příklepu

V elektronických dražbách se nepoužívá skutečný úder kladívkem a tento úkon se nahradí vydáním tzv. usnesením o příklepu. Tento dokument také později prokáže, že jste se stali vlastníkem nemovitosti a na základě něj budete platit jeho vydraženou cenu. Částku, kterou nabídnete ve dražbě, musíte zaplatit většinou do třiceti dnů od nabytí právní moci usnesení o příklepu. Pokud do stanovené doby cenu nezaplatíte, hrozí vám propadnutí dražební jistoty, jejíž výše často přesahuje jeden milion korun. Reference klientů společnosti PATREAL také varují před pochybnými dražebními stránkami, které nejsou profesionálně zaštítěny. Oprávnění k dražbě má pouze exekutor, soudní exekutor, insolvenční správce nebo finanční úřad. Navíc makléři připomínají, že bez důkladné prohlídky interiéru i exteriéru budovy se nevyplatí nemovitost pořizovat.

 

publikováno: 9. 8. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.