PR článek

Kauce na byt: jak vysoká může být a na co ji lze využít?


platba nájmu z kauce

Před nastěhováním do nájemního bytu obvykle musíte složit pronajímateli kauci ve výši několika nájmů. Tato nemalá částka pak u pronajímatele zůstane až do doby, než dojde k ukončení nájmu. Podle toho, jakým způsobem nájemní vztah skončí, bude naloženo i s kaucí. Nejčastěji se kauce nájemci po skončení nájemního poměru vrátí v plné výši, ale mohou z ní být uhrazeny nedoplatky za spotřebované služby či náklady na opravu škod v bytě.

Reference společnosti PATREAL potvrzují, že kauce bývá součástí nájemních vztahů

Kauce neboli jistota představuje pro pronajímatele záruku toho, že se nájemce bude k nemovitosti chovat s veškerou řádnou péčí. Pokud by nájemce úmyslně poškozoval vybavení bytu nebo by neplatil řádně nájemné, může se s penězi, které pronajímateli dal předem, rozloučit. Problém však může spočívat v tom, že kauce by se měla vypořádávat až se skončením nájemního poměru, a proto není vhodné vynechávat placení nájmu s úmyslem dále v nemovitosti bydlet. Pronajímatel by mohl takové jednání považovat za hrubé porušení nájemní smlouvy a ukončil by s nájemníkem neperspektivní nájemní vztah.

Jak vysoká může být kauce na byt?

Pronajímatel nemůže požadovat po nájemcích vícenež trojnásobek nájemného sjednaného ve smlouvě. Pokud ze smlouvy není jasné, jaké výše nájem dosahuje, jelikož částka za úhradu služeb a samotné nájemné jsou uvedeny pouze jako součet, použije se pro určení hranice maxima nájem obvyklý v dané oblasti. Povinnost pronajímatele k vytvoření zvláštního bankovního účtu pro uložení kauce s účinností nového občanského zákoníku v roce 2014 skončila.

To však neznamená, že by pronajímatel mohl s kaucí volně nakládat pro svou potřebu. Navíc je pronajímatel povinen vydat při vyúčtování také úroky plynoucí z uložení kauce, které mohou dosahovat nemalých částek.

Vratná kauce nemusí být při skončení vrácena, v případě, že nájemce má dluhy

Jestliže se nájemce beze slova odstěhuje uprostřed doby trvání nájmu, bude kauce přednostně použita na uhrazení škod v bytě nebo v domě. Pokud žádné škody v bytě nejsou, může pronajímatel kauci použít místo platby za nájemné. Nejlepší variantou však bývá, když se pronajímatel s nájemcem na takovémto způsobu uhrazení dohodnou. Dohoda o vypořádání kauce by měla být, stejně jako nájemní smlouva, písemná, aby se v případě sporu mohlo prokázat, jak bylo s kaucí naloženo. Pronajímatel má totiž oprávnění použít kauci jenom na dluhy spojené s nájmem, nikoliv na další závazky, které vůči němu má nájemce.

Pokud vám tedy pronajímatel půjčí peníze, nemá právo s kaucí manipulovat, či ji přímo „zabavit“ místo úhrady dluhu plynoucího z půjčky. Realitní makléři společnosti PATREAL doporučují, aby se jejich klienti s pronajímatelem vždy pokusili dohodnout na všech aspektech vzájemného vztahu.

 

publikováno: 24. 10. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.