Podnájem se týká tří stran, jaká jsou jejich práva a povinnosti?


Podnájem je způsobem, jak vyřešit otázku bydlení v přípůadě, že nechcete nebo nemůžete nemovitost ku

Bydlením v podnájmu si prošla spousta lidí. Ať už na vysoké škole nebo jako přechodné řešení situace před tím, než si pořídili vlastní byt či dům. Stále se jedná o častý způsob života a dokonce se objevovaly hlasy, že bydlení v podnájmu může být dokonce výhodnější, než život ve vlastním. Ovšem nemá to jen výhody, je totiž potřeba ošetřit si svá práva tak, aby vše probíhalo bez komplikací a s jasně vymezenými mantinely.

Proč je podnájem stále tak žádaný má jednoduché vysvětlení: na koupi vlastního bydlení nejsou finance a banky jsou s poskytováním úvěrů opatrné. V tomto případě nepotřebujete téměř žádné finanční prostředky do začátku.

Podnájem a jeho zákonná úprava

I bydlení v podnájmu musí být řádně smluvně ošetřeno, aby ani jedna strana neměla prostor pro nečekané kličky. V první řadě je potřeba znát rozdíl mezi nájmem, podnájmem a pronájmem:

 Pronájem: často používaný výraz, který však není právně podložen. Obecně jen vyjadřuje vztah mezi nájemcem a vlastníkem bytu.

 Nájem: jedná se o vztah mezi majitelem bytu (pronajímatelem) a  nájemcem. Mezi nimi už není žádná další osoba, která by byla v právním vztahu zainteresovaná.

 Podnájem: už jen názvu  lze vyvodit, že se jedná ještě o podřízení nájmu. Nájemce může byt pronajmout dále, ovšem jen po dobu trvání nájmu. Největší riziko je v tom, že majitel bytu může zrušit smlouvu s nájemcem a doplatí na to pouze ten, kdo bydlí v podnájmu (nedohodne-li se ovšem s majitelem bytu na pokračování nájmu).

Samotný podnájem je pak upraven v Občanském zákoníku §719. Jedná se tedy o vztah mezi nájemcem a osobou, která bude bydlet v podnájmu. Potřeba je také ale souhlas majitele bytu, ať už se jedná o soukromou osobu, společnost, družstvo či město. Jestliže souhlas majitele chybí, smlouva je neplatná.

Práva a povinnosti pronajímatele

Zákon dává dostatečné množství prostoru pro vlastní úpravy a stanovení toho, co je žádoucí a co již ne. Vlastní formulace nájemní smlouvy je tedy velmi důležitá a je třeba dávat si pozor na každý detail. 

 • byt musí být ve stavu způsobilém k řádnému užívání, odpovídat musí i své kategorii
 • závady znemožňující užívání musí být odstraněny
 • na vlastní náklady udržovat způsobilost
 • stavební úpravy jsou prováděny jen se souhlasem nájemce
 • k dispozici musí být zařízení, bez kterých by se nedalo bytu využívat k bydlení (přípojky, rozvody, elektřina…)
 • pronajímatel má právo na včasnou úhradu nájemného
 • výpověď z bytu může být udělena po tříměsíčním neplacení
 • vstupovat do bytu lze v případě oprav, údržby, prohlídky nových zájemců apod., a to po dobu nezbytně nutnou

Fotolia_49483742_XS 

Práva a povinnosti nájemce

 • právo na užívání bytu, příslušenství, společných prostor bytové domu
 • lze požadovat i vymalování bytu alespoň základním nátěrem
 • využívání služeb s bytem spojených (blíže určeno ve vyhlášce, jedná se např. o dodávky tepla, teplé vody, osvětlení, odpad a kanalizace, odvoz odpadu…)
 • odmítnutí placení nájmu v případě poruch, které nezpůsobil; požadování slevy kvůli závadá
 • právo na ochranu soukromí, přijímání návštěv
 • se souhlasem vlastníka možnost dále pronajímat
 • povinnost řádně a včas platit nájem, zabezpečovat drobné opravy a udržovat věci v odpovídajícím stavu; oznamovat poruchy a havárie
 • umožnění oprav a stavebních úprav
 • dodržování domovního řádu


V nájemní smlouvě mohou práva a povinnosti upravovat obě strany. Spokojené bydlení pak už záleží jen na schopnosti vyjít si vstříc a komunikovat, stejně jako dodržovat dohodnuté podmínky.

publikováno: 29. 3. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.