PR článek

Prodat lze i nemovitost s věcným břemenem na dožití


Blažek reference

V bytě či domě můžete v dnešní době bydlet i bez toho, abyste byli přímo vlastníci nebo pouze nájemníci. Díky věcnému břemenu na dožití jinak řečeno služebnosti bytu si zajistíte právo užívat byt nebo dům až do své smrti. Tuto možnost často využívají rodiče, kteří vlastnictví nemovitosti přenechají svým dětem. Služebnost bytu lze vytvořit pomocí smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a osobou oprávněnou, která bude v domě dále žít. Katastr nemovitostí do listu vlastnictví dané nemovitosti zapíše tzv. věcné břemeno na dožití a vymaže jej jen na výslovnou žádost oprávněného.

Trvalé věcné břemeno chrání právo na bydlení oprávněné osoby

Se vznikem služebnosti bytu získává člověk, pro něhož se toto trvalé břemeno zřídilo, doživotní možnost bydlet v dané nemovitosti. Vlastník nemovitosti je povinen strpět jeho přítomnost a nemůže mu nijak bránit v užívání předem vymezené části bytu nebo domu. V praxi to znamená, že se dům rozdělí podle pater nebo se v bytě vymezí jedna místnost, kterou budu obývat právě oprávněný z věcného břemene na dožití. Nicméně součást tohoto práva tvoří také možnost využívat společné prostory, jako jsou například chodba, terasa nebo zahrada, která přiléhá k domu. Jestliže si nejste jistí, které části nemovitosti ke služebnosti patří, zeptejte se zkušených realitních makléřů ze společnosti PATREAL.

Oprávněný z věcného břemene neplatí nájem, jen služby a energie

Jelikož služebnost bytu zakládá soužití více osob, samozřejmostí by mělo být podílení se na nákladech bydlení. Osoba oprávněná k bydlení na základě trvalého břemene na dožití musí přispívat na spotřebované energie a služby, které patří ke společnému bydlení. K těmto povinnostem také patří nést část nákladů na běžné opravy domu nebo bytu. Mezi osobami, které takto společně bydlí by měla vzniknout předem dohoda o vypočítání těchto položek. V případě, že mezi nimi vázne komunikace, mohou se mechanizmy výpočtů zahrnout i do samotné smlouvy o vzniku služebnosti. Samotné právo bydlet je bezúplatné a vlastník nemovitosti tedy nemůže požadovat placení nájemného v jakékoliv formě.

Nemovitost s věcným břemenem na dožití se prodává velmi obtížně

Prodej nemovitosti sice lze uskutečnit, ale jen stěží najdete kupce, kterému nebude vadit cizí osoba, kterou musí v nemovitosti strpět. V lepším případě se prostory vymezené pro účely bydlení vyplývající ze služebnosti bytu dají vhodně oddělit od ostatních částí domu. Nicméně stále zde platí pravidlo, že společné prostory užívají obyvatelé nemovitosti společně. Zřízení služebnosti velmi výrazně ovlivní cenu domu či bytu, a proto by se měly zvážit plány do budoucna. Právní úprava však nabízí mnoho možností, jak takové trvalé břemeno na dožití vytvořit. Zajímavým může být například pořízení pro případ smrti, ve kterém majitel nemovitosti vytvoří takové právo pro svou družku nebo blízkého. Nemovitost sice budou vlastnit zákonní dědicové, ale oprávněná osoba v ní může i nadále bydlet. Pokud zamýšlíte věcné břemeno na dožití zřídit, poraďte se s odborníky ve společnosti PATREAL, kteří mají kvalitní reference od svých klientů.

publikováno: 18. 1. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.