Rekonstrukce bytového jádra – jak na to – díl 3.


Rekonstrukce bytového jádra – jak na to – díl 3

Kromě celkového promyšlení rekonstrukce bytového jádra a samotného finálního provedení je neméně důležitou součástí procesu i vyřízení potřebných náležitostí na stavebním úřadě. Výměna umakartového bytového jádra za jádro zděné vyžadovat stavební povolení může a nemusí. Vždy záleží na typu prací, které budou v rámci rekonstrukce bytového jádra vykonávány.

Rekonstrukce bytového jádra, při které nezasahují stavební úpravy do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby, způsob užívání či vliv na požární bezpečnost, nevyžaduje dle stavebního zákona ohlášení, ani povolení ke stavbě. Každopádně s posouzením, zda právě pro váš zamýšlený plán rekonstrukce bytového jádra budete (nebudete) potřebovat povolení, by vám určitě měla pomoci firma, které případně zadáte zakázku. V opačném případě je dobré zajít se informovat osobně přímo na stavební úřad náležící vašemu regionu. Tyto formality se nevyplatí podceňovat, protože při nedodržení legislativou stanoveného postupu se majitel objektu, v němž se rekonstrukce bytového jádra provádí, vystavuje riziku konání správního řízení a udělení nemalé pokuty.

Rekonstrukce bytového jádra a změny v povaze stavby

Pokud je rekonstrukce bytového jádra v rozsahu, který v konečném důsledku nikterak neovlivní vzhled či charakter stavby, nepodléhá přestavba v obydlí nutnosti posouzení vlivu na životní prostředí. Možnost ovlivnění statiky stavby a požární bezpečnosti je však potřeba nechat prověřit u příslušných odborníků. Pokud by k zásahu do statiky stavby či k ovlivnění požární bezpečnosti dojít mohlo, pak by taková rekonstrukce bytového jádra pro své provedení stavební povolení vyžadovala. Za realizaci rekonstrukce bytového jádra, která nevyžaduje ohlášení, ani stavební povolení, nese odpovědnost stavebník. Ten musí dbát na správný a bezproblémový chod prováděcích prací především s ohledem na zdraví lidí, ochranu majetku apod.

Rekonstrukce bytového jádra a ohlašovací povinnost

Pod termínem „změna užívání části stavby“ se v rámci rekonstrukce bytového jádra může skrývat případ zásahu do prostoru kuchyně nebo předsíně a chodby v důsledku rozšíření koupelny či toalety. V takovém případě by šlo o práci, která podléhá ohlašovací povinnosti. Jestli by takový zásah vyžadoval také stavební povolení, by opět záleželo na tom, zda by úpravy ve vašem bytě negativně ovlivnily statiku nebo požární bezpečnost domu. Nemění-li se komplexně jádro v celém domě, nesmí dojít k narušení stávajících stoupacích potrubí a neměly by se měnit půdorysné rozměry šachty.

Pokud se vaše přestavba odehrává v rámci rekonstrukce bytového jádra celého domu, nemuseli byste si vy (jako jednotlivec) lámat hlavu s vyřizováním formalit. Tato varianta se tedy jeví jako značně výhodná. Na vícenásobné rekonstrukce se dá využít rozpočet domu a stavební společnost, která vydělá z přestavby všech bytů, jistě poskytne hromadnou slevu. Složitější situace nastává pro nájemníka bytu, který se do rekonstrukce bytového jádra pustí sám. Vzhledem k tomu, že nájemník vystaví nové stěny v prostoru, jež nevlastní, musí se zavázat, že v případě stěhování nebude požadovat náhradu svých nákladů.

Pokud bude rekonstrukce bytového jádra provedena odbornou firmou, pak je nutné mít před jednáními s úřady řádně uzavřenou kvalitní smlouvu o díle, v níž nesmí chybět základní náležitosti – především rozsah práce, cenu, termín zahájení, termín ukončení, sankce a údaje o zhotoviteli a zadavateli.  Rekonstrukce bytového jádra je složitou záležitostí, pokud se však nezapomene na důkladné plánování, bude rekonstrukce bytového jádra více než úspěšná.

 

publikováno: 4. 10. 2011
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.