Revoluce v bytové výstavbě: certifikace BREEAM a využití šedé vody


botanica

V mnoha vyspělých zemích je v posledních letech zřejmý důraz na úsporu při výstavbě i samotném využívání staveb. Tento trend se projevuje v oblasti certifikace staveb z hlediska udržitelného rozvoje a již nějakou dobu se uplatňuje i v České republice. Mezi nejvyužívanějších certifikační systémy v Evropě patří systém BREEAM. Čím se tento typ certifikace vyznačuje a jakou roli v něm hraje využití šedé vody? Právě na to se podrobněji zaměříme.

BREEAM – certifikace z hlediska udržitelného rozvoje

Po celém světě se využívá mnoho certifikačních systémů, které se zaměřují na trvale udržitelnou výstavbu. Mezi nejvyužívanější systémy v Evropě patří BREEAM (Buildings Research Establishment Environmental Assessment Method), který vznikl ve Velké Británii a je uznávaný mezinárodně. Certifikace posuzuje budovy z hlediska udržitelného rozvoje, a to jak z pohledu enviromentálního, tak sociálního a ekonomického.

Certifikace BREEAM probíhá v různých fázích přípravy i realizace projektu. Hodnotí například způsob řízení stavby, úsporu energie, hospodaření s vodou, znečištění okolí, způsob dopravy uživatelů do budovy a mnoho dalšího. Kontrola probíhá až po dokončení stavby, až poté se při splnění všech požadavků vydává patřičný certifikát.

Hospodaření s vodou je pro certifikace BREEAM zásadní

Jedním z důležitých aspektů hodnocení je pro certifikaci BREEAM hospodaření s vodou. Inovativním způsobem vyřešila problém s nadměrnou spotřebou pitné vody společnost Skanska, která představila systém pro hospodaření s tzv. šedou vodou, který recykluje použitou vodu z umyvadel, van a sprch a využívá ji pro splachování toalet. I díky takovému řešení hospodaření s vodou získal bytový dům Botanica K od zmíněné společnosti Skanska jako vůbec první v republice mezinárodní certifikaci BREEAM na úrovni Excellent.

Šedá voda ušetří v bytových domech až 26 % pitné vody

Více než čtvrtinu pitné vody, kterou v českých domácnostech spotřebujeme, naprosto zbytečně používáme ke splachování toalety. Způsob, jak vodu uspořit, je přitom poměrně jednoduchý. Stačí ke splachování využívat tzv. šedou vodu, tedy přečištěnou málo znečištěnou vodu získanou ze sprch, van a umyvadel. Poté, co šedá voda projde základním čištěním a hygienickým zabezpečením, se může bez problémů používat právě ke splachování toalety. Díky tomu se zredukuje odběr a množství vypouštěných vod a dosáhne se snížení plateb za vodné a stočné.

Stavební firma Skanska tento způsob hospodaření s vodou využila právě u zmiňovaného bytového domu Botanica K na Praze 5. V objektu jsou naistalovány dvojí rozvody, a to na pitnou a užitkovou vodu. Ta užitková se po úpravě čerpá ze systému v technické místnosti domu do nádrží pro splachování jednotlivých toalet. V případě, že šedé vody není dostatek, systém umožňuje využití dešťové vody, která se zachytává ve venkovní podzemní nádrži.

Skanska přenáší udržitelné stavění do rezidenčního developmentu

Stavební firma Skanska je dlouhodobě považována za průkopnici developmentu certifikovaných kancelářských budov v České republice. Znalosti a zkušenosti z výstavby certifikovaných budov přenáší i do rezidenčního developmentu, kde chce trvalé udržitelné stavění dále prosazovat. Právě projekt Botanica K byl pilotním projektem, který se osvědčil. Proto se Skanska chystá využívat certifikaci BREEAM pro další bytové domy. Moderní recyklační technologii šedé vody využije například i na projektu bytové výstavby Čertův vršek v Praze 8.

Přínosy certifikace BREEAM u rezidenčních staveb

Zmiňovaná mezinárodně uznávaná certifikace BREEAM má v oblasti výstavby rezidenčních staveb velký přínos v ekonomické, ekologické i společenské oblasti. U certifikovaných budov je zajištěna úspora provozních nákladů za spotřebu vody a energií, která souvisí nejen s využitím šedé vody, ale také s výstavbou v nízkoenergetickém standardu. Certifikace zohledňuje i společenské dopady, proto často vyžaduje i úpravu okolního prostředí. Například u zmiňované rezidenční stavby Botanica K se vybudoval i přilehlý park s dětským hřištěm a centrálním náměstíčkem.

Předpokládáme, že trend udržitelné výstavby bude dále pokračovat a zájem o budovy s certifikací BREEAM poroste. Zmiňovaná společnost Skanska nám potvrdila, že nabyté zkušenosti z průkopnického projektu Botanica K využije i při realizaci dalších projektů ekologických staveb v České republice.

publikováno: 14. 10. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.