Společné jmění manželů - nemovitost


fotolia_48890316_xs_1600x900ms

Společné jmění vzniká mezi manžely okamžikem, kdy si před zraky oddávajícího a svědků poví své „ano." Kromě každodenních situací se mění i uspořádání majetek – od teď existuje „naše." Společné jmění manželů je v zákoně ukotveno až od roku 1998, a to konkrétně v obchodním zákoníku. Zahrnuty jsou věci movité i nemovité, což znamená, že se to týká i bydlení.

Do společného jmění nepatří bezvýhradně vše, co manželé nabudou za dobu trvání svého svazku. Není zahrnut majetek získaný děděním, darem nebo ten, který jeden z dvojice získal výhradně do svého vlastnictví.

Srovnejte si hypotéky online a vyberte si to nejlepší.

Zúžení společného jmění manželů

Díky notářskému zápisu lze s takovým majetkem jednoduše operovat. Nejčastěji se postup využívá v případě, že je jeden z páru podnikatel – buď pro případ, že by svými aktivitami mohl ohrozit společný majetek, a ten by v případě dluhů propadl věřitelům; nebo ve druhé variantě, kdy majetkově produktivnější si to „své" bedlivě hlídá. Důvody tak mohou být různé, patří mezi ně i alkoholismus nebo gamblerství, kde se jedná o opatření před dluhy partnera.

Upravit se mohou práva k již nabytým nemovitostem, ale třeba i k těm, jež teprve budou pořízeny.

Nemovitost do společného jmění manželů začne spadat okamžikem zápisu do katastru nemovitostí, tam je také potřeba vždy zanést všechny úpravy smluv, aby nabyly platnosti.

Zápis do katastru

Koupit nemovitost může jen jeden z manželů – na katastrálním úřadu se nic dalšího nezkoumá. Postačí tedy jen jeden podpis., který však neznamená, že daná věc patří výhradně dotyčnému. I když je v katastru uvedeno jen jedno jméno, nemovitost patří do společného jmění, a může tak být třeba zabavena kvůli dluhům partnera.

Hospodaření

Užívat, udržovat a starat se o nemovitost může každý z manželů. Pro všechny úkony je však vždy potřeba souhlasu obou, svévolně s ničím nelze nakládat - to se týká například prodeje, pronájmu nebo využívání k podnikání. Stejně je tomu i u závazků, které v této souvislosti vzniknou. Týkají se obou a nelze se z nich vyvléct.

jake-vyhody-a-nevyhody-skyta-americka-hypoteka_1600x900ms 

Společné jmění manželů – zánik

Zánik může nastat ve třech případech. První a nejčastější variantou je rozvod, kdy následně proběhne vypořádání. Předpokládá se, že oba manželé měli na společném jmění shodný podíl a dělí se tak na polovinu (stejně jako dluhy a další závazky). K vypořádání může dojít dohodou, případně soudně. Pokud se do tří let vše nevyřeší, nastává tzv. Právní fikce a majetek se dělí dle toho, u koho z páru se právě nachází. Tam, kde to není možné, vzniká podílové spoluvlastnictví.

Druhou možností je vyhlášení konkurzu na jednoho z dvojice, případně uložení trestu propadnutí majetku. Zaniká taktéž smrtí jednoho z manželů.

Kromě zúžení společného jmění se tyto vztahu upravují i předmanželskou smlouvou, která dává spoustu prostoru k ošetření všech záležitostí: lze upravit vznik společného jmění, jeho rozsah, předmět nebo správu nemovitostí. Vše je potřeba mít sepsáno notářem.

 

publikováno: 7. 11. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.