PR článek

Systém výpočtu a měření úhrad za vytápění nemusí být spravedlivý


Pýt tip¨, jak skuteŔný uÜet°it za topenÝ_Fotolia_27367987_XS

Rozpočítávání úhrad za vytápění ve velkých domech může být často nepřesné a způsobuje nesrovnalosti. Obvykle se firmám, které výpočty provádějí, poskytnou údaje z měřidel a konkrétní parametry domu, z čehož vypočítá průměrné spotřeby na každou bytovou jednotku. Ve společnosti VIPA však disponují měřící technikou, která v průběhu celého roku pečlivě zaznamenává všechny podmínky, a tak přispívá ke spravedlivějšímu rozdělení nákladů.

Při měření spotřeby tepla bývají znevýhodňovány okrajové byty

Při vytápění bytů se spotřebovává více energie na vytápění těch jednotek, které mají větší plochu obvodových zdí. Jelikož se obvykle spotřeba vypočítává z dodaného tepla, zaplatí lidé v okrajových bytech v konečném součtu více než ti ve středu domu. Převratná metoda společnosti VIPA však nabízí řešení tohoto problému. Indikátor topných nákladů měří místo tepla odevzdaného, teplo vracející se v topném potrubí. Každý tedy skutečně zaplatí poměrově podle skutečné teploty, na kterou svůj byt vytápí. Znevýhodnění okrajových bytů se tím téměř minimalizuje. Tyto indikátory představují velmi sofistikované zařízení, které:

  • měří pomocí infra technologie citlivé na teplotu.
  • komunikuje bezdrátově pomocí rádiových vln i na dálku.
  • lze nastavit na češtinu jako operační jazyk.
  • se v případě potřeby může vybavit vícečetnými čidly.
  • nepřispívá k radiovému smogu, protože komunikuje pouze na požádání centrály. Jinak řečeno vysílá na určité frekvenci jen v daný okamžik (nemůže rušit ostatní elektromagnetické přístroje).

S kvalitním měřením spotřeby tepla nebudete mít problémy s rozpočítáním

Po skončení topného období majitelé nebo správce domů očekávají dlouhé martýrium v podobě provádění rozúčtování. Spolehlivá firma dokáže provést rozpočítání na konkrétní byty nebo místnosti. Každý uživatel bytu pak obdrží individuální účet, který mu poskytne objektivní informaci o způsobu výpočtu úhrady a umožňuje mu zpětnou kontrolu jednotlivých položek. Majitel nebo správce i všichni uživatelé mají tedy přesnou představu o spotřebách.

S měřením tepla souvisí také měření spotřeby vody a instalace vodoměrů

Speciální elektronický jednovtokový vodoměr umožňuje sběr dat bez nutnosti vstupu do bytu, což zvýší pohodlí všech nájemníků v domě. Správce a majitel domu navíc mohou mít přehled o odběrech vody a snižuje se také možnost chyb při odečtech. Elektronická data posílá přístroj přímo společnosti, která provede rozpočítání, což minimalizuje faktor lidské chyby. Navíc přístroj disponuje pamětí až na 18 měsíců.

Technologie měření spotřeby vody dnes využívá dálkového přístupu

Jelikož se odečty provádějí pomocí přenosu dat, existují také obavy o možnostech pozměnění nebo falšování těchto dat. Na vodoměru už nenaskakují mechanicky jednotlivá čísílka, ale vše se ukládá do paměti přístroje. Na datové úrovni je každý odečet vybaven digitálním podpisem, který zaručuje nepoškozenost dat a jejich autenticitu. Nepoškozenost umožní identifikovat náhodnou či úmyslnou změnu dat. Klienti jsou tak chráněni proti zásahům zvenčí.

www.vipa.cz

Systém výpočtu a měření úhrad za vytápění reguluje stát vyhláškami

Pří vypočítávání úhrad za vytápění se musí zohlednit velké množství zákonů a vyhlášek. V roce 2012 dokonce Evropská unie vydala směrnici, ve které stanoví pravidla pro výpočet nebo povinnost k větší transparentnosti. Vlastníci nebo uživatelé bytu by měli mít přístup k jednotlivým měřidlům, případně by měli být přítomni při samotném sepisování odečtu odběru. Nicméně někdy je velmi složité zajistit, aby se odepisování účastnilo několik stovek nájemníků.

Elektronická měřidla dokáží data posílat bezdrátově, a tím se těmto nepříjemným komplikacím vyhnete. Navíc přístroje společnosti VIPA umí nahlásit chybu, neoprávněnou manipulaci s plombou nebo také špatné těsnění. Veškeré problémy spojené se sbíráním dat potřebných k výpočtu úhrad za vytápění se tím minimalizuje a výsledek, jeho distribuce a následné přerozdělování přebytků se stanou otázkou maximálně několika desítek dnů.

Individuální systém měřidel si vytvoříte nejen na pobočkách v Plzni nebo v Praze

Inteligentní měřící systémy se dnes nazývají souhrnným výrazem „submetering". Tento systém představuje možnost okamžité kontroly spotřeby energie k vytápění, vody nebo plynu v jakkoliv velké budově. Motivace konečných uživatelů přináší potenciál úspory energie a nákladů o 15 až 30 %. Submetering neboli individuální měření je tak nejúčinnějším opatřením pro úsporu energie.

Na pobočkách firmy VIPA CZ s. r. o. v Praze, Plzni, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, Trutnově nebo ve Zlíně vám odborníci navrhnou nejlepší řešení ke zvýšení přesnosti měření a potažmo také k úspoře energií. Realizace projektu je možná i na Slovensku.

publikováno: 8. 5. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.