PR článek

Užívání cizí nemovitosti umožňuje věcné břemeno. Co vše zahrnuje toto oprávnění?


věcné břemeno

Chcete svým blízkým darovat nemovitost, ale zároveň byste rádi její část stále obývali? Máte pocit, že nájemní vztah není tím pravým řešením a zároveň máte pocit, že by vše mělo probíhat bezúplatně, jelikož se jedná o vztah mezi příbuznými? Řešením této situace bývá zřízení věcného břemene prostřednictvím smlouvy.

Věcné břemeno užívání nebo věcné břemeno spoluužívání lze zařídit jen ke konkrétním osobám, a proto se jedná o tzv. věcné břemeno in personam. Přístup k nemovitosti budou tedy mít jen osoby uvedené ve smlouvě.

Věcné břemeno představuje možnost užívat cizí věc v mezích dohodnutých smlouvou

Věcné břemeno představuje oprávnění pro cizí osobu k nakládání či k užívání cizí věci a zároveň vytváří povinnost pro vlastníka věci takové jednání strpět. Český právní řád rozlišuje dva druhy věcných břemen, a to služebnosti a reálná břemena. K tomu se také rozlišuje mezi věcnými břemeny, které se váží k osobám, a věcnými břemeny, které se se váží k věcem. Typickým zástupcem břemene, které se váže k nemovitosti jsou například služebnosti cesty, průchodu, či průhonu. Naopak služebnosti užívání či spoluužívání jsou svázány s osobou. Věcné břemeno užívání tedy představuje možnost užívat nemovitost, ačkoliv se nejedná o přímého vlastníka nemovitosti.

Jaké jsou hranice věcného břemene a jak daleko může oprávněný zajít?

Vše záleží na rozsahu stanoveném ve smlouvě o zřízení věcného břemene. Odborníci z realitní kanceláře PATREAL v případě nemovitostí doporučují, aby smlouva o zřízení věcného břemena byla co nejpřesnější. Obecně lze například říci, že klíče k nemovitosti by měl mít pouze vlastník nemovitosti a osoba oprávněná z věcného břemene. Nicméně v případě že smlouva o zřízení věcného břemene neupravuje přesná pravidla, lze předpokládat, že by se klíče mohly dostat do nepovolaných rukou. Případné spory se budou vždy řešit soudní cestou, což představuje výrazný zásah do společného soužití.

Nákup nemovitosti, na které vázne věcné břemeno, nemusí být vždy problematický

Obsah oprávnění z věcného břemene vždy vyplývá z konkrétní smlouvy, a proto dříve, než se rozhodnete koupit nemovitost se služebností či s reálným řemenem, prostudujte si tuto smlouvu. Všechny smlouvy, které zakládají věcná práva k nemovitostem, se ukládají v Katastru nemovitostí a oprávněné osoby k nim tedy mají přístup. Reference společnosti PATREAL doporučují, abyste se pečlivě seznámili s podmínkami věcného břemene. Některé nemovitosti také mohou mít nižší kupní cenu, a to právě díky věcnému břemenu, které představuje jisté omezení v užívání celé nemovitosti. Podle realitních makléřů PATREAL také záleží hlavně na stavebně technickém rozložení celé budovy.

 

publikováno: 9. 10. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.