Zimní provoz tepelných čerpadel – ze zamrznutí nemějte strach


tepelné čerpadlo v zimě

Mezi nejčastější mýty související s provozem tepelných čerpadel patří obavy ze zamrzání. Možná i vy přemýšlíte nad pořízením tepelného čerpadla, které vám přinese úsporu na energiích, ale žijete v chladnějších oblastech a z případného zamrznutí celého systému máte obavy. Rozhodli jsme se zaměřit právě na rizika spojená se zimním provozem tepelných čerpadel. Zjistíme, jestli opravdu zamrzají, a pokud ano, jak tomuto problému předcházet.

Základní princip tepelného čerpadla vzduch-voda

Základním principům činnosti tepelných čerpadel jsme se podrobně věnovali už v jednom z předchozích článků. Abychom si problém s případným zamrznutím lépe objasnili, alespoň ve stručnosti princip zopakujme.

Tepelné čerpadlo (TČ) typu vzduch-voda je nejrozšířenějším typem čerpadel u nás.  K ohřevu kapaliny využívá teplo okolního vzduchu. Na rozdíl od tepelných čerpadel typu země-voda nepotřebuje ke své činnosti vrt ani zemní kolektor, jeho pořizovací náklady jsou proto výrazně nižší. Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda se zpravidla skládá ze dvou částí – vnější jednotky (obsahuje ventilátor a výparník) a vnitřní jednotky, která ohřívá otopnou vodu.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla musí být umístěna tak, aby měla dobrý přístup vzduchu a pokud možno co nejméně obtěžovala své okolí hlukem. Obvykle se umísťuje na odlehlou část pozemku nebo na střechu bytových domů.

Tepelná čerpadla monoblok mohou zamrznout

Pokud chceme řešit problematiku zamrzání tepelných čerpadel, musíme je dále rozdělit podle typu konstrukce na monoblok a split. Hlavní rozdíl spočívá v propojení vnitřní a venkovní jednotky. Tepelná čerpadla typu split mají vnitřní a venkovní jednotku propojenou chladivovým potrubím, systém je nákladnější a musí jej nainstalovat chlaďařská firma, ale TČ nezamrzne.

enbra split čerpadla

Tepelná čerpadla ENBRA split.

U tepelných čerpadel typu monoblok k zamrzání opravdu za určitých podmínek může dojít, protože chladicí okruh je celý umístěn venku, do domu se vede jen topná voda. Proto je při zimním provozu tepelných čerpadel ve velmi chladných oblastech nutné používat speciální nemrznoucí kapaliny, které zajistí bezproblémový chod čerpadla i během silných mrazů.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla v zimě

U tepelných čerpadel typu monoblok se lidé často obávají snadného zamrzání při výpadcích elektřiny během zimních mrazů. Zamrzání se lze navíc i aktivně bránit. Kromě zmiňovaného použití nemrznoucích směsí je dobré provést další preventivní opatření. Při jejich dodržení pak nedojde k zamrznutí ani při použití standardního chladiva.

Základem je odborně provedená instalace tepelného čerpadla, která zaručuje dobře izolované potrubí. K zamrznutí chladiva pak dochází zejména při delších odstávkách elektřiny. Na většině území republiky se ani lednové průměrné teploty nepohybují tak nízko, aby voda v potrubí v době během běžných výpadků dodávek elektřiny zamrzla. Průměrné lednové teploty v Česku dosahují maximálně −5 °C. Při těchto teplotách izolované venkovní potrubí s vodou zamrzne až po dvoudenním výpadku elektřiny. Tak dlouhé výpadky dodávek u nás v podstatě nehrozí.

Ochrana proti zamrznutí tepelného čerpadla

Přední český dodavatel tepelných čerpadel ENBRA upřesňuje, že zřízení bývají pro vyšší bezpečnost obvykle vybavena také různými prvky pro eliminaci zamrznutí. Pokud pořídíte kvalitní tepelná čerpadla, která prošla testováním i v náročných podmínkách, nemusíte mít ze zimního provozu obavy.

Dostatečnou ochranu v příměstských a městských oblastech, kde nehrozí dlouhodobé výpadky dodávek elektřiny, pak zajistí nezávisle zapojený topný kabel na venkovním potrubí. V odlehlých a horských oblastech je možné připojit k zařízení ještě záložní zdroj energie UPS, nebo využívat speciální ventily Exogel. Ty umějí při poklesu venkovní teploty na 1 °C mírně upustit vodu z potrubí, a zabránit tak jeho možnému prasknutí vlivem zamrzání. Efektivním krokem je také zmíněné využívání nemrznoucí směsi v otopné soustavě. Zde je třeba pohlídat speciální nároky na těsnění spojů v otopné soustavě a počítat s vyššími náklady na provoz.

tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo má v zimě nižší účinnost, s tím je třeba počítat. To se obvykle kompenzuje provozem v tzv. bivalentním režimu, kdy je do otopné soustavy připojen také elektrokotel. Ten pak pracuje v době zvýšené potřeby tepla a při velmi nízkých vnějších teplotách, kdy už výkon tepelného čerpadla nemusí stačit, nebo kdy je jeho provoz nákladný.

Výběr dodavatele tepelného čerpadla nepodceňujte

Tepelná čerpadla přináší svým uživatelům celou řadu výhod, riziko zamrznutí je v našich podmínkách minimální a dá se snadno eliminovat. Pokud pořízení nového čerpadla plánujete, obraťte se na odborníky, kteří kromě samotné dodávky zajistí i montáž a případný servis. Vždy vyhledejte certifikované specialisty, kteří se zaměřují na montáže a opravy čerpadel konkrétních výrobců. Například zmiňovaný český dodavatel ENBRA spolupracuje se stovkami techniků a řemeslníků, kteří jejich zařízením rozumí a umí je správně nastavit, případně opravit.

publikováno: 8. 1. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.