V rodinném centru Budulínek se o děti stará kvalifikovaný personál s dlouholetými zkušenostmi. Denně připravuje program pro děti dle jejich individuálních potřeb. Budulínek nabízí pravidelný režim mateřské školy. Nabízíme celodenní, dopolední (či…
Střední škola nemusí být nudná. Důkazem toho je SŠES Praha 10, která dlouhodobě klade důraz na výběr zkušených pedagogů a zajištění odpovídající praxe pro žáky. Součástí praktické výuky je například chození do terénu, hraní tematických her nebo…
Pořád přemýšlíte, jaká škola by pro vaše děti, které dokončují ZŠ, byla ideální a přinesla jim dobré uplatnění na trhu práce? Pak se podívejte na nabídku učebních oborů, které jsou k dispozici na SOŠ Bruntál. Střední odborná škola patří mezi…
V rodinném centru Budulínek se o děti stará kvalifikovaný personál s dlouholetými zkušenostmi. Denně připravuje program pro děti dle jejich individuálních potřeb. Budulínek nabízí pravidelný režim mateřské školy. Nabízíme celodenní, dopolední (či…
Cappelia baletní škola se zaměřuje na profesionální vedení a dlouholetou pedagogickou praxi vyučujících v oblasti klasického a moderního tance, dramatického a divadelního projevu, a především jejích vzájemná spolupráce a propojení, zaručují…
„Neučíme pro školu, ale pro život!“ – takové je motto Základní školy a mateřské školy Vejprnice, která zajišťuje vzdělávání a výchovu dětí od předškolního věku až do deváté třídy. Ve škole působí zkušený tým pedagogických pracovníků, který usiluje o…
ZŠ Suchdol patří mezi školy rodinného typu. Děti se mezi sebou dobře znají, spolupracují v kroužcích, nacvičují kulturní programy a sportují. Důležité je také budování důvěry s vyučujícími a dalším personálem. Škola disponuje kapacitou 200 žáků a od…
Střední škola technická, gastronomická a automobilní v Chomutově poskytuje svým studentům střední odborné vzdělání. Zaměřuje se na oblast strojírenství, zemědělství a gastronomie. Střední škola Chomutov nabízí studijní obory zakončené maturitní…
Hledáte pro své děti kvalitní střední školu s dobrým zázemím a renomé? Střední škola automobilní v Krnově nabízí velký výběr studijních oborů. Studenti zde získají rozsáhlé znalosti v různých odvětvích podle svého zaměření. Kromě technologického…
Bydlíte v Teplicích nebo přilehlém okolí a máte děti s dobrými hudebními předpoklady? Právě pro ně je vhodná Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. Škola se nachází ve městě Teplice na ulici Maršovská a má mnohaletou tradici výuky – v…
V příjemném prostředí kraje Vysočina v obci Obrataň se nachází Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb. Cílem školy je zajistit kvalitní odborné středoškolské vzdělání všem studentů, kteří se rozhodnou pro zvýšení své kvalifikace.…
Na okraji města Horní Cerekev se nachází budova mateřské školy, která tvoří komplex budov společně se základní školou. ZŠ a MŠ jsou od sebe odděleny školním hřištěm. Mateřská školka vyniká moderním vybavením a kvalitním zázemím pro vzdělávání…
Základní škola a Mateřská škola Chotýšany se od klasických základních škol výrazně liší. Menší počet žáku ve třídách umožňuje individuální přístup na základě potřeb a schopností dětí. Vě většině tříd pracuje s dětmi i pedagogický asistent. Výuka i…
Hledáte vhodnou základní nebo mateřskou školu pro své děti, kde získají adekvátní vzdělání, které jim otevře dveře do budoucnosti? Základní škola a mateřská škola ve městské části Ostrava-Hrabůvka poskytuje dětem skvělé zázemí pro vzdělávání, a to…
Základní škola a Mateřská škola Votice vznikla v roce 2016 po slynutí základní a mateřské školy. V současné době zajišťuje škola kvalitní předškolní i školní vzdělávání prvního i druhého stupně. O výuku se stará tým zkušených pedagogických…
Mateřská a základní škola v obci Nový Kostel patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na vstřícní přístup k žákům a usilovný rozvoj kompetencí a talentů. Škola zahájila provoz již v roce 1946 a úspěšně funguje do dnešních dnů. Nedávno…

Mateřská škola v Lipencích, Praha 5

K Samoobsluze 211, 155 31 Praha 5
Mateřskou školu Lipence naleznete na jihozápadě Hlavního města Prahy, a to v městské části Praha 5 – Lipence. Školka má v současnosti 4 třídy s celkovou kapacitou 100 dětí. Ty jsou rozděleny do tříd podle věku. Nejmladší 3leté děti se hravou formou…
Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu mezi vyučujícím a žákem. Škola je moderně…