Společnost CENTROMAT patří mezi 10 nejvýznamnějších dodavatelů šrotů do hutních podniků v České republice. Od května roku 1994 se zaměřuje na výkup, zpracování a prodej kovového odpadu. Firma klade důraz na vstřícné a férové jednání jak s prodejci,…
Firma Technis Kojetín, s.r.o. provozuje kontejnerový odvoz odpadu, poskytuje nádoby a odpady, nákladní dopravu, zemní a bourací práce, dlaždičské práce, stavební práce, ořezy a kácení stromů, ošetření zeleně, výsadby, práce autoplošinou, úklid…
Danuše Ondeková nabízí veškeré služby pro firemní i soukromé klienty. Mezi hlavní činností patří odvoz a likvidace odpadu, kontejnery, výkopové práce, bourací práce a demolice staveb, zemní práce, revitalizace zeleně a další. Na webu naleznete…
ECOCYCLE s.r.o. je společnost, která se zabývá zejména recyklací a obchodní činností se zaměřením na zpracování především plastového materiálu. Zaměřují se na technické plasty z průmyslové výroby. Materiály drtí a dodávají v různých frakcích. Krom…
Ekopron Metal, s.r.o. se zabývá výkupem, zpracováním a prodejem barevných kovů. Můžete se na ní také obrátit s likvidací starých strojů, kontejnerů, výrobních linek a podobně. Pro drobné dodavatele zajišťuje ve svých provozovnách odkup základních…
Nosnými produkty firmy jsou výstavba a provoz datových sítí, systémů pro varování obyvatelstva, fotovoltaických systémů s dotací NZÚ, kabelové televize a obecních infokanálů. V oblasti elektroinstalací je firma ověřeným dodavatelem veřejného…
Firma EKOLSAN.CZ, s.r.o. z Brna provádí sanace a likvidace azbestu. Dále nabízí sanační práce, demolice, zemní práce, odebírání vzorků odpadů, likvidace odpadů včetně nebezpečných, úklidové služby, základy i základové desky, činnost koordinátora…
David Polák je firma z Prahy, která svoji činnost specializuje na odvoz a likvidaci odpadu, dodávku kanalizačních prvků, výkopové a stavební práce, pokládku kanalizací, zednické práce a autodoprava a zajištění kontejnerů apod. Na webu naleznete…
SK - EKO Pardubice s. r. o. je firma, která nabízí služby v oblasti likvidace odpadů, ekologických zátěží a odstraňování staveb. Firma provozuje sběrný dvůr a zajištuje dopravu. Dále zajistí likvidaci nebezpečných odpadů a další služby. Na webu…
Suroviny Plundra s.r.o. - likvidace odpadu Žamberk. je firma, která se zaměřuje na výkup autovraků dle aktuální ceny. Likvidace autovraků a druhotných surovin. Zajistí vydání potvrzení o ekologické likvidaci dle zákona 185/2001 Sb. a zajistí…
Společnost ATAC OIL s.r.o. se sídlem v obci Králíky se dlouhodobě zaměřuje na čištění a revize nádrží na ropné produkty. Klientům nabízí také možnost převzetí odpadového hospodářství, přepravu odpadů, ekologický servis a mnohé další služby.…

František Tauterman: profesionální ekologická likvidace

Zemědělský areál parc. č. 282          (Bývalé ZD Třebotov), 252 26 Třebotov
V dnešní neustále narůstá množství odpadu, které ohrožují nebo přímo ničí životní prostředí. Úspěšné průmyslové podniky tak potřebují spolehlivého partnera, který je bude schopen nebezpečného šrotu zbavit. Pokud se právě vaše firma potřebuje zbavit…
Firma pod vedením Leoše Nováka a Stanislava Beránka se zaměřuje na profesionální čištění kanalizací, jímek a žump, zajišťuje kontrolu potrubí a nabízí odvoz fekálií. Firma se v této oblasti pohybuje již od roku 1993 a zaměstnává zkušené pracovníky s…
Česká společnost EKOSFERA se od roku 1993 zaměřuje na likvidace odpadů, odvoz a nakládání s odpady a další činnosti pro ochranu životního prostředí. Cílem firmy je zpracovat a zabezpečit nebezpečný odpad tak, aby nemohl ohrozit zdraví osob či zvířat…