Asociace energetických manažerů: kurzy, školení a další vzdělávání členů i veřejnosti

Asociace energetických manažerů je nevládní a neziskové sdružení, které se podílí na zajištění vzdělávání členů i veřejnosti v oblasti hospodárné výroby a využití energie. Asociace podporuje vzájemné předávání zkušeností z průmyslového využití energie a aktivně se účastní jednání souvisejících s energetickou politikou státu. Asociace energetických manažerů sídlí v Praze na adrese Ortenovo náměstí 1571/15a.

Hlavní poslání Asociace energetických manažerů

Asociace energetických manažerů (AEM) se sídlem v Praze si klade celou řadu cílů. V první řadě usiluje i poskytování důležitých informací členům a energetické veřejnosti. Dále se podílí na předávání vzájemných zkušeností z průmyslového využití energie a svým členům umožňuje účast a uplatnění návrhů při tvorbě legislativy. Asociace se také zasazuje o trvale udržitelné životní prostředí, a to zejména z hlediska působení energetických přeměn na znečištění prostředí.

Odborné vzdělávání

Asociace klade důraz na kvalitní vzdělávání, proto pořádá celou řadu školení a kurzů. Při AEM vznikla pracovní skupina pro vzdělávání, která zajišťuje propojení vzdělávacích organizací se sociálními partnery ze strany zaměstnavatelů. Pomáhá definovat potřeby firem a skladbu oborů, které jsou velmi důležité pro energetiku. Firmy se přímo účastní na tvorbě Národní soustavy kvalifikací v oblasti energetiky. Mezi členy této pracovní skupiny patří nejvýznamnější školy, které připravují pracovníky pro energetiku v regionech ČR.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Mgr. Anna Doubková: osobní a profesní koučink a mentoring

Firma Mgr. Anny Doubkové poskytuje poradenské a lektorské služby v oblasti vedení lidí, komunikaci a podpory pro školy a firmy. Zaměřuje se především na školení lektorů a mentorů a přípravu seminářů. Specializuje se…

celý článek >>

Gymnázium Tachov: šestileté gymnázium rodinného typu

Šestileté všeobecné gymnázium v Tachově navazuje na svou více než 50letou tradici a zajišťuje kvalitní vzdělávání pro děti. Studium na gymnáziu je určeno pro děti, které ukončily 7. třídu základní školy. Jedná…

celý článek >>

Vítkovická střední průmyslová škola: vzdělání v technických oborech, Ostrava

Vítkovická střední průmyslová škola v Ostravě je první specializovanou firemní školou a současně největší soukromou průmyslovou školou v České republice. Zaměřuje se na kvalitní vzdělávání v technických…

celý článek >>
Fotolia_176901008_Ma

SOŠ a Gymnázium Staňkov

Má vaše dětí řadu skvělých podnikatelských nápadů, touží po práci u městské policie, nebo by se chtělo stát třeba kominíkem? I tyto obory nabízí svým studentům Soukromá střední odborná škola Bean, která…

celý článek >>
DSC_0350

Vysoká škola aplikované psychologie

V naší společnosti neustále stoupá potřeba odborníků s širokými znalostmi i dovednostmi z oblasti psychologie. Vysoká škola aplikované psychologie nabízí všem studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací…

celý článek >>
Fotolia_215656967_Ma

Gymnázium a SOŠ Plasy

Gymnázium a SOŠ Plasy je vhodnou volbou pro ty studenty, kteří preferují přátelské prostředí, ve kterém se mohou odborně vzdělávat. Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium připravuje absolventy k dalšímu vzdělání, a…

celý článek >>

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice: střední škola s nabídkou studijních i učebních oborů

V roce 2006 došlo ke splynutí Obchodní akademie, Gymnázia, Středního odborného učiliště a Střediska praktického vyučování v Kaplicích. V současné době žáci mohou studovat gymnázium se 4letým programem,…

celý článek >>

Kapka plus s.r.o.: odborné vzdělávání a poradenství, Ostrava

Kapka plus s.r.o. se specializuje na vzdělávání a poradenskou činnost. Odborné vzdělávání v technických oborech pomáhá firmám k větší efektivitě zaměstnanců a k dosahování vytyčených cílů. Firma se sídlem…

celý článek >>

Gymnázium Moravský Krumlov: kvalitní vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků

Chcete svým dětem zajistit kvalitní vzdělávání, díky kterému rozvinou svůj talent a budou mít dobrý start při následném studiu na vysokých školách? Gymnázium Moravský Krumlov zajišťuje 4leté i 6leté…

celý článek >>

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň

Společná historie Obchodní akademie (OA), Střední odborné školy (SOŠ) a Středního odborného učiliště (SOU) v Třeboni sahá až do roku 2004, kdy došlo ke spojení Středního odborného učiliště zemědělského…

celý článek >>
Kontakty

Asociace energetických manažerů: kurzy, školení a další vzdělávání členů i veřejnosti

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Ortenovo náměstí 1571/15a
170 00  Praha
+420 724 073 356