Asociace energetických manažerů: kurzy, školení a další vzdělávání členů i veřejnosti

Asociace energetických manažerů je nevládní a neziskové sdružení, které se podílí na zajištění vzdělávání členů i veřejnosti v oblasti hospodárné výroby a využití energie. Asociace podporuje vzájemné předávání zkušeností z průmyslového využití energie a aktivně se účastní jednání souvisejících s energetickou politikou státu. Asociace energetických manažerů sídlí v Praze na adrese Ortenovo náměstí 1571/15a.

Hlavní poslání Asociace energetických manažerů

Asociace energetických manažerů (AEM) se sídlem v Praze si klade celou řadu cílů. V první řadě usiluje i poskytování důležitých informací členům a energetické veřejnosti. Dále se podílí na předávání vzájemných zkušeností z průmyslového využití energie a svým členům umožňuje účast a uplatnění návrhů při tvorbě legislativy. Asociace se také zasazuje o trvale udržitelné životní prostředí, a to zejména z hlediska působení energetických přeměn na znečištění prostředí.

Odborné vzdělávání

Asociace klade důraz na kvalitní vzdělávání, proto pořádá celou řadu školení a kurzů. Při AEM vznikla pracovní skupina pro vzdělávání, která zajišťuje propojení vzdělávacích organizací se sociálními partnery ze strany zaměstnavatelů. Pomáhá definovat potřeby firem a skladbu oborů, které jsou velmi důležité pro energetiku. Firmy se přímo účastní na tvorbě Národní soustavy kvalifikací v oblasti energetiky. Mezi členy této pracovní skupiny patří nejvýznamnější školy, které připravují pracovníky pro energetiku v regionech ČR.

Kontakty

Asociace energetických manažerů: kurzy, školení a další vzdělávání členů i veřejnosti

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Ortenovo náměstí 1571/15a
170 00  Praha
+420 724 073 356