Drážní úřad: organizační složka státu podřízená Ministerstvu dopravy

Drážní úřad se od svého vzniku v roce 1995 zabývá železniční, tramvajovou, trolejbusovou, lanovou a speciální dráhou. Do roku 2005 se zabýval také lyžařskými vleky, ty však byly novelou ze zákona vyjmuty. Drážní úřad má za úkol udržovat a zvyšovat bezpečnost provozu jednotlivých drah. Jedná se o organizační složku státu podřízenou Ministerstvu dopravy. V současné době fungují tři území odbory nacházející se ve městech Praha, Plzeň a Olomouc.

Čím se Drážní úřad zabývá

Drážní úřad je speciálním stavebním úřadem pro stavby dráhy a na dráze. Jeho úkolem je například rozhodovat o zabezpečení přejezdu a názvu stanice, o vydání úředních povolení pro provozování dráhy, vydání osvědčení dopravce k provozování drážní dopravy či o vydání průkazů způsobilosti.

Drážní úřad dále ukládá pokuty podle stavebního zákona a zákona o drahách, vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu či státní dozor ve věcech drah. Činnost úřadu stanovují příslušné právní předpisy, zejména zákon o drahách a jednotlivé prováděcí vyhlášky.

Drážní úřad – od kontrolní po správní činnost

Drážní úřad zajišťuje činnost v různých oblastech. V rámci kontrolní a dozorové činnosti se stará o kontrolní prohlídky staveb i státní dozory. Provádí také schvalovací a homologační činnost, která zahrnuje například schvalování nových vozidel, modernizací a určených technických zařízení.

Dále zajišťuje ukládání a vybírání pokut, zakazování činnosti za přestupky či správní delikty, dohlíží na dodržování práv a povinností cestujících. Pracoviště ve městech Praha, Plzeň a Olomouc se věnují jednotlivým oblastem činnosti úřadu.

Kontakty

Drážní úřad: organizační složka státu podřízená Ministerstvu dopravy

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Wilsonova 300/8
110 00 Praha 2
+420 602 149 922           +420 224 229 937