Dvouletá katolická střední škola a Domov mládeže, Praha

Dvouletá katolická střední škola sídlící ve městě Praha nabízí možnost výchovy a vzdělání všem, kteří mají menší možnosti uplatnění v životě, a především pro ty, kteří pocházejí ze složitého sociálního prostředí. Velkou výhodou školy je, že ve stejné budově se nachází i Domov mládeže. Součástí školy je také středisko volného času. Škola nabízí obor pečovatelské služby a praktickou dvouletou školu. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolventi se poté uplatňují jako pracovníci sociálních služeb nebo jako výpomoc při vaření.

Dvouletá katolická střední škola dává šanci všem studentům

Dvouletá katolická střední škola v Praze nabízí všem studentům šanci vzdělávat se a rozvíjet své dovednosti a schopnosti. Škola je otevřená především pro ty, kteří mají za sebou nesnadný start do života. Kvalitní vzdělání a programy, které škola nabízí, umožňují dětem získat vzdělání, které jim usnadní další život a pomůže jim zapojit se do pracovního cyklu.

Výchovu se v celém zařízení snaží vést škola v preventivním stylu. To škole umožňuje pomáhat hlavně tem, kteří jsou vystaveni morálnímu nebezpečí.

Střední škola nabízí obor pečovatelská služba a praktickou dvouletou školu

Střední škola je rozdělena na dva obory. Jsou jimi pečovatelská služba a praktická dvouletá škola. Velkou výhodou střední školy je skutečnost, že v každém ze dvou ročníků je pouze přes 20 žáků. To umožňuje pedagogům učit v přátelském a rodinném prostředí a věnovat se studentům na vysoce individuální úrovni. Pedagogové tak navíc získávají větší přehled o tom, co se ve kolektivu děje a mohou tak včas zasáhnout při potížích.

Domov mládeže přímo v budově školy

Přímo v budově střední školy se nachází také Domov mládeže, který zajišťuje ubytování, stravování a vzdělávací působení v křesťanském duchu pro studentky středních a vyšších odborných škol.

Hlavní snahou školy i domova je dávat šance pro ty, kteří už ztratili naději. Vždy je možnost začít znovu a lépe.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • podnětné rodinné prostředí
  • smysluplné využití volného času
  • pomoci v rozvoji samostatnosti
  • posílení zodpovědnosti
  • rozvíjení a posílení klíčových kompetencí