Gymnázium Moravský Krumlov: kvalitní vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků

Chcete svým dětem zajistit kvalitní vzdělávání, díky kterému rozvinou svůj talent a budou mít dobrý start při následném studiu na vysokých školách? Gymnázium Moravský Krumlov zajišťuje 4leté i 6leté vzdělávání a pyšní se dobrou úspěšností přijetí absolventů na VŠ, která se blíží ke 100 %. Gymnázium spolupracuje s významnými partnery z řad firem i organizací a klade důraz na výuku cizích jazyků. K dispozici má moderně vybavené učebny a studentům nabízí pestrý výběr volnočasových aktivit i sportovních či kulturních kroužků.

Gymnázium působí v Moravském Krumlově přes 70 let

Gymnázium Moravský Krumlov existuje již od roku 1949 a v průběhu let tak zajistilo kvalitní vzdělání hned několika generacím. Budova školy byla v minulosti několikrát modernizována, i dnes odpovídá přísným standardům moderních vzdělávacích zařízení. K dispozici mají plně vybavené specializované učebny včetně počítačových učeben či ateliéru, kde probíhá výuka výtvarné výchovy.

K dispozici je kvalitní zázemí pro sportovní aktivity, včetně víceúčelového hřiště. Díky dobrému zázemí a sboru zkušených pedagogů dosahují studenti významných úspěchů v olympiádách i sportu. Někteří žáci se pravidelně účastní sportovních soutěží, ti nejlepší i v celorepublikovém měřítku.

Důraz na kvalitní vzdělávání cizích jazyků

Gymnázium Moravský Krumlov si uvědomuje důležitost znalosti cizích jazyků, a proto nabízí žákům celou řadu příležitostí, jak se v nich zlepšovat. V současné době mohou žáci studovat anglický, německý, ruský, francouzský či latinský jazyk. Mohou se účastni zahraničních zájezdů i výměnných pobytů, v případě zájmu mohou složit i mezinárodní jazykovou zkoušku z angličtiny, a to zdarma.

Dobrá spolupráce s rodiči i významnými partnery

Kromě samotného vzdělávání dětí klade gymnázium v Moravském Krumlově velký důraz na spolupráci s rodiči. Samozřejmostí je pravidelná komunikace a vzájemný dialog. Gymnázium spolupracuje také s řadou významných partnerů z řad škol i firem, díky čemuž svým žákům umožňuje řadu studijních i pracovních příležitostí. Gymnázium Moravský Krumlov spolupracuje například s Masarykovou Univerzitou či VUT Brno, ale také se společností ČEZ či centrem jazykového zkoušení Cambridge P.A.R.K.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Možnost 4letého či 6letého studia na gymnáziu Moravském Krumlově
• Dobrá komunikace s rodiči a snaha o vzájemný dialog
• Důraz na kvalitní vzdělávání cizích jazyků
• Spolupráce s významnými partnery – vysokými školami i organizacemi