Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice: střední škola s nabídkou studijních i učebních oborů

V roce 2006 došlo ke splynutí Obchodní akademie, Gymnázia, Středního odborného učiliště a Střediska praktického vyučování v Kaplicích. V současné době žáci mohou studovat gymnázium se 4letým programem, dále čtyřleté obory obchodní akademie a různé tříleté učební obory. Pracoviště školy jsou rozmístěna ve čtyřech budovách.

Nabídka studijních i učebních oborů

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice zajišťuje nabídku čtyřletých studijních oborů, tříletých učebních oborů a dvouletého nástavbového studia. V hlavní budově v Linecké ulici probíhá výuka čtyřletého studijního programu gymnázia a SOŠE Kaplice.

Obchodní akademie nabízí v současné době obory se zaměřením na logistiku a ekonomiku dopravy i na turismus. SOU sídlící na ulici Pohorská pak nabízí tříleté učební obory Opravář zemědělských strojů, Mechanik-opravář motorových vozidel, Kuchař-číšník, Operátor skladování, Strojní mechanik a Montér vodovodů a kanalizací.

Výuka v modernizované školní budově na Linecké ulici

Výuka studijních oborů gymnázia a obchodní akademie probíhá na odloučeném pracovišti v budově na Linecké ulici nedaleko centra města Kaplice. V průběhu let proběhla řada stavebních úprav, díky které škola splňuje náročné požadavky na současné vzdělávací zařízení. Budova gymnázia a SOŠE Kaplice je vybavena novými multimediálními a počítačovými učebnami, výškově upravitelným nábytkem, interaktivní tabulí, jazykovou učebnou či odbornými učebnami. Ve škole se nachází žákovská i učitelská knihovna, která je průběžně doplňována o nové tituly.

Možnost ubytování a stravování pro žáky

Jednou ze součástí školy je i domov mládeže, který se nachází v Pohorské ulici. Jeho kapacita je 70 žáků. Domov mládeže zajišťuje ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích, celodenní stravování a možnost využití společných prostor pro trávení volných chvil. K dispozici je posilovna, hřiště, kulečník či stolní fotbal. Stravování je zajištěno jak v domově mládeže, tak v budově gymnázia a SOŠE na Linecké.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Pestrý výběr učebních i studijních oborů
• Výuka probíhá ve zmodernizovaných školních budovách s kvalitním zázemí
• Možnost stravování, ubytování a mimoškolních aktivit
• Důraz na teoretické i praktické znalosti a dobré uplatnění na trhu práce