Hydro-geo Ing. Petr Ulahel: hydrogeologické práce a vrtané studny, Krnov

Firma Hydro-geo sídlí v Krnově a pod vedením Ing. Petra Ulahela se specializuje na veškeré hydrogeologické práce, zejména pak na realizaci vrtaných studní. Věnuje se také projekční a poradenské činnosti. Pan Ing. Ulahel má v oboru hydrologie zkušenosti již od roku 1983, od roku 1991 pak provádí hydrogeologické práce na základě živnostenského oprávnění. Své služby zajišťuje především na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Své služby rozšiřuje také o Ústeckoorlicko, dále na Polsko a Slovensko.

Veškeré hydrogeologické práce

Cílem firmy pana Ing. Petra Ulahela je poskytnout co největší nabídku služeb v oboru hydrogeologie. Postará se o realizace individuálních (RD, chaty) i hromadných (obce, města) zdrojů podzemní vody. Zpracuje ověření vydatnosti zdrojů podzemní vody čerpací zkouškou, připraví bilanční hodnocení, návrhy ochranného pásma, sledování kvality podzemní vody či vypracování pasportů stávajících zdrojů vodu. Dále navrhne možnosti likvidace dešťových a odpadních vod vsakováním. Součástí poskytovaných služeb firmy Hydro-geo je také odborné poradenství a konzultační činnost.

Vrtané studny

Jednou z hlavních oblastí činností firmy Hydro-geo Krnov je realizace vrtaných studen. V minulosti se již mnohokrát osvědčila součinnost hydrogeologa a vrtné osádky za účasti zákazníka v terénu. Během realizace vrtu má zákazník možnost být součástí řešení, aby se v problematice lépe orientoval. Firma se postará o vyhledání podzemní vody, ohlášení realizace průzkumného vrtu, samotnou realizaci vrtané studny, dále pak o začištění a související práce. Firma pracovává v souvislosti s vrtanými studnami také hydrogeologické zprávy, projektovou dokumentaci, provádí však také instalaci čerpadla ve spolupráci s dalšími firmami.

Projekční činnost a další služby

Mezi další hydrogeologické práce patří projektování a vyhotovení hydrogeologických posudků. Mimo to nabízí i pomoc při pořizování nových tepelných čerpadel, čištění studní, provádění čerpacích zkoušek a laboratorních analýz či vypracování vodohospodářských projektů.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Mnohaleté zkušenosti v oboru hydrogeologie
• Realizace vrtaných studen včetně zpracování posudků
• Projekční činnost, vodohospodářské projekty i laboratorní analýzy
• Odborné konzultace a poradenství v oblasti hydrogeologie