Klasické gymnázium Modřany a základní škola

Chcete zajistit svým dětem kvalitní vzdělávání a postarat se o to, aby měli příležitost rozvíjet své dovednosti a znalosti? Klasické gymnázium Modřany a základní škola se již řadu let zaměřuje na kvalitní vzdělávání s využitím moderních pedagogických postupů. Tým zkušených pedagogů se postará o rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Klasické gymnázium Modřany a základní škola staví na vzdělávacích principech Jana Ámose Komenského, kromě vzdělávání klade škola důraz i na rozvoj společenských schopností a sociálního začlenění. Školy spolupracují s českými i zahraničními partnery a nabízí studentům řadu školních i mimoškolních aktivit.

Klasické gymnázium Modřany

Cílem gymnázia v Modřanech je kromě vysokých nároků na vzdělávání vytvořit přátelskou atmosféru a přirozené tvůrčí prostředí. Pedagogové vzdělávají studenty, kteří mají díky vstřícnému přístupu zájem sami od sebe. Díky těmto principům je Klasické gymnázium Modřany oblíbené a vyhlášené. Jedná se čtyřleté, šestileté a osmileté soukromé gymnázium.

Základní škola Modřany

Při Klasickém gymnáziu Modřany působí i základní škola pro žáky třetích až pátých ročníků. Základní škola klade důraz na rozvoj jazykových kompetencí. Díky 6 vyučovacím hodinám anglického jazyka týdně mají skvělé předpoklady pro dokonalou schopnost použití cizích jazyků. Základní škola Modřany se profiluje také na rozvoj sportovních schopností. Přijetí na ZŠ je realizováno přestupem z jiné základní školy. Po absolvování prvního stupně základní školy mohou snadno přejít na osmileté gymnázium.