Magic Hill mateřská škola s.r.o.: soukromá česko-anglická školka, Říčany

Soukromá mateřská školka Magic Hill v Říčanech u Prahy poskytuje kvalitní dvojjazyčné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od tří do šesti let. Základem úspěchu MŠ je individuální přístup k dětem s ohledem na uspokojení potřeb každého předškoláka vzhledem k jeho věku a schopnostem. Učitelé v mateřské škole Magic Hill působí jako průvodci na cestě vzdělávání. Prostředí MŠ je koncipováno jako dvojjazyčné, děti se tak učí základy anglického jazyka už od nejútlejšího věku.

MŠ Říčany – dvojjazyčné předškolní vzdělávání

Základním přístupem soukromé mateřské školy Magic Hill je dvojjazyčné vzdělávání. Angličtina přitom není jen vyučovacím jazykem, ale i jazykem používaným v běžné komunikaci. Děti si tak znalost cizího jazyka osvojují prostřednictvím výuky a procvičují jej v každodenním životě. Díky tomu je pro ně používání anglického jazyka přirozené. Děti se díky tomu učí v cizím jazyku myslet, a ne jen věty překládat.

Anglický jazyk vyučují v MŠ výhradně rodilí mluvčí. Ti jsou ve školce přítomni během celého dne jako řadová učitelé. Soukromá mateřská škola v Říčanech má k dispozici také rozsáhlou nabídku anglické předškolní literatury a výukových materiálů. Ze zahraničí dováží i didaktické pomůcky.

Předškolní příprava probíhá v českém jazyce

Je třeba zdůraznit, že výuka anglického jazyka rozhodně neprobíhá na úkor jazyka českého. Ve školce pracují čeští učitelé, kteří s dětmi hovoří vždy česky. Děti mají před sebou řečový vzor. MŠ klade důraz na správnou formulaci a výslovnost i rozvoj slovní zásoby. Mateřská škola zohledňuje také české tradice, pohádky i kulturu. V rámci předškolního vzdělávání se děti zábavnou formou seznamují s jazykem i předmatematickými dovednostmi s využitím koncepce matematické průpravy podle profesora Hejného.

Projektové vedení výuky

Mateřská škola Magic Hill vede výuku projektově. Na každý měsíc předem připravuje plán výukových lekcí na dané téma, a to jak v českém, tak anglické jazyce. Nedílnou součástí výuky jsou i mimoškolní akce – výlety a návštěvy divadel i muzeí. Každodenní program je vždy upraven podle potřeb a schopností dětí.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Soukromá školka s důrazem na dvojjazyčné vzdělávání
• Výuka anglického jazyka pod vedením rodilých mluvčí
• Individuální přístup ke každému dítěti
• Výuka matematiky podle metodiky profesora Hejného
• Projektové vedení výuky

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Mateřská škola Dobřichovice: předškolní vzdělání pro děti od tří do šesti let, Praha–západ

Mateřská škola Dobřichovice se nachází nedaleko centra města v okolí krásné přírody. Rekonstruovaná budova školky je obklopena rozlehlou zahradou lemovanou keři a stromy. MŠ Dobřichovice zajišťuje kvalitní…

celý článek >>

Mateřská škola Boloňská, Praha 10 – Horní Měcholupy

Pokud pro své děti hledáte příjemnou moderně vybavenoumateřskou školku s týmem milých a zkušených pedagogů, mateřská škola Boloňská v městské části Praha 10 – Horní Měcholupy vás nadchne. Mateřská školka se…

celý článek >>

Mateřská škola Hranice, okres Cheb: důraz na kvalitní předškolní vzdělávání

Hledáte pro své děti mateřskou školu, do které budou chodit s radostí a kde se jim dostane kvalitního předškolního vzdělání? Mateřská škola Hranice (okres Cheb) s kapacitou 75 dětí zajišťuje v moderních…

celý článek >>

Mateřská škola Na Úvoze: výchova dětí a předškolní vzdělávání, Ivančice

Hlavní filozofií mateřské školy Na Úvoze v Ivančicích je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Tým zkušených pedagogů usiluje o to, aby byly všechny děti ve školce šťastné…

celý článek >>

MŠ Velké Poříčí: mateřská škola s krásnou zahradou na okraji obce

Mateřská škola ve Velkém Poříčí navazuje na dlouholetou tradici. V obci byla MŠ poprvé otevřena již v roce 1949, a to v krásné vile pana továrníka Krause. V průběhu let se neustále navyšovala kapacita školky,…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

Mateřská škola Trhanov, okres Domažlice

Mateřská škola Trhanov zajišťuje komplexní předškolní vzdělávání pro děti z Trhanova a okolních obcí. Spadá pod okres Domažlice a v současné době ji navštěvují i děti z Chodova, Pece pod Čerchovem a v případě…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Mateřská škola Drobeček: kvalitní předškolní vzdělávání s důrazem na rozvoj osobnosti, Plzeň

Hledáte pro děti v Plzni kvalitní mateřskou školu, která klade důraz na vzdělávání i rozvoj osobnosti? Pak využijte služeb Mateřské školy Drobeček, která funguje již od roku 2009. Díky velkému zájmu ze…

celý článek >>

Mateřská škola Kopretinka: soukromá MŠ s vlastní jídelnou, Olomouc

Soukromá mateřská škola Kopretinka v Olomouci byla založena v roce 2015. Dětem nabízí moderní vyučovací metody v nově vybavených učebnách. Součástí MŠ je vlastní školní jídelna, ve které je dětem zajištěno…

celý článek >>
Kontakty

Magic Hill mateřská škola s.r.o.: soukromá česko-anglická školka, Říčany

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Na Fialce 2629/18
251 01 Říčany
+420 602 176 833