Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb

Mateřská a základní škola v obci Nový Kostel patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na vstřícní přístup k žákům a usilovný rozvoj kompetencí a talentů. Škola zahájila provoz již v roce 1946 a úspěšně funguje do dnešních dnů. Nedávno proběhly opravy školní budovy, které přispěly ke zlepšení zázemí pro výuku a volnočasové aktivity. V rámci rekonstrukce byla opravena střecha, fasáda a chodník, zrekonstruovány byly také toalety a odpady.

Vzdělávání předškoláků a dětí prvního stupně

O kvalitní vzdělávání a setkávání dětí předškolního věku se stará mateřská škola, která sídlí nedaleko budovy základní školy na adrese Nový Kostel 84. Mateřská škola je kompletně vybavená a zajišťuje adekvátní zázemí pro děti. Ty se pravidelně účastní i různých doprovodných akcí, výletů, procházek a her.

Základní škola Nový Kostel je pak malotřídní školou s 5 ročníky 1. stupně, ve kterých se v současnosti vzdělává přes 20 žáků. Mateřská i základní škola se snaží být vzdělávacími zařízeními rodinného typu. Proto svým žákům nabízí nejen individuální přístup, ale také pestrou nabídku aktivit mimo základní vzdělání, aby mohli trávit část volného času ve škole. Škola má k dispozici i tělocvičnu a školní zahradu. Ve 2 učebnách jsou počítače připojené k internetu, které mohou žáci využívat o přestávkách. V odpolední době mohou děti trávit volný čas v zájmových kroužcích, například v kroužku angličtiny, sportu či aerobicu.

Vzdělávání pro děti z Nového Kostela a okolí

Mateřská a Základní škola Nový Kostel poskytuje vzdělání nejen žákům z obce, ale také dětem dojíždějícím z okolních vesnic. Ve škole se vzdělávají i děti s kombinovanými vadami, stejně tak i žáci s lehkým mentálním postižením. š