Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb

Mateřská a základní škola v obci Nový Kostel patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na vstřícní přístup k žákům a usilovný rozvoj kompetencí a talentů. Škola zahájila provoz již v roce 1946 a úspěšně funguje do dnešních dnů. Nedávno proběhly opravy školní budovy, které přispěly ke zlepšení zázemí pro výuku a volnočasové aktivity. V rámci rekonstrukce byla opravena střecha, fasáda a chodník, zrekonstruovány byly také toalety a odpady.

Vzdělávání předškoláků a dětí prvního stupně

O kvalitní vzdělávání a setkávání dětí předškolního věku se stará mateřská škola, která sídlí nedaleko budovy základní školy na adrese Nový Kostel 84. Mateřská škola je kompletně vybavená a zajišťuje adekvátní zázemí pro děti. Ty se pravidelně účastní i různých doprovodných akcí, výletů, procházek a her.

Základní škola Nový Kostel je pak malotřídní školou s 5 ročníky 1. stupně, ve kterých se v současnosti vzdělává přes 20 žáků. Mateřská i základní škola se snaží být vzdělávacími zařízeními rodinného typu. Proto svým žákům nabízí nejen individuální přístup, ale také pestrou nabídku aktivit mimo základní vzdělání, aby mohli trávit část volného času ve škole. Škola má k dispozici i tělocvičnu a školní zahradu. Ve 2 učebnách jsou počítače připojené k internetu, které mohou žáci využívat o přestávkách. V odpolední době mohou děti trávit volný čas v zájmových kroužcích, například v kroužku angličtiny, sportu či aerobicu.

Vzdělávání pro děti z Nového Kostela a okolí

Mateřská a Základní škola Nový Kostel poskytuje vzdělání nejen žákům z obce, ale také dětem dojíždějícím z okolních vesnic. Ve škole se vzdělávají i děti s kombinovanými vadami, stejně tak i žáci s lehkým mentálním postižením. š

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Lovčice, okres Hradec Králové

Obec Lovčice v okrese Hradec Králové provozuje pro žáky 1. stupně kvalitní studium, které zajišťuje zkušený pedagogický sbor. Základní škola a Mateřská škola Lovčice je připravena pro 60 žáků, kteří se tu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na kvalitní výuku a vstřícný přístup k dětem. Tým zkušených pedagogických pracovníků se stará o…

celý článek >>

Mateřská škola Hranice, okres Cheb: důraz na kvalitní předškolní vzdělávání

Hledáte pro své děti mateřskou školu, do které budou chodit s radostí a kde se jim dostane kvalitního předškolního vzdělání? Mateřská škola Hranice (okres Cheb) s kapacitou 75 dětí zajišťuje v moderních…

celý článek >>

Mateřská škola Na Úvoze: výchova dětí a předškolní vzdělávání, Ivančice

Hlavní filozofií mateřské školy Na Úvoze v Ivančicích je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Tým zkušených pedagogů usiluje o to, aby byly všechny děti ve školce šťastné…

celý článek >>

MŠ Velké Poříčí: mateřská škola s krásnou zahradou na okraji obce

Mateřská škola ve Velkém Poříčí navazuje na dlouholetou tradici. V obci byla MŠ poprvé otevřena již v roce 1949, a to v krásné vile pana továrníka Krause. V průběhu let se neustále navyšovala kapacita školky,…

celý článek >>

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 – Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy,…

celý článek >>

Mateřská škola Boloňská, Praha 10 – Horní Měcholupy

Pokud pro své děti hledáte příjemnou moderně vybavenoumateřskou školku s týmem milých a zkušených pedagogů, mateřská škola Boloňská v městské části Praha 10 – Horní Měcholupy vás nadchne. Mateřská školka se…

celý článek >>

Mateřská škola Kopretinka: soukromá MŠ s vlastní jídelnou, Olomouc

Soukromá mateřská škola Kopretinka v Olomouci byla založena v roce 2015. Dětem nabízí moderní vyučovací metody v nově vybavených učebnách. Součástí MŠ je vlastní školní jídelna, ve které je dětem zajištěno…

celý článek >>
Kontakty

Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Nový Kostel 84
351 34 Nový Kostel
+420 354 599 844