Jste také Dobrý kontakt pro internetové uživatele?
beabzahlavi
Fotolia_176901008_Mc

Soukromá střední odborná škola Bean

Soukromá střední odborná škola Bean ve městě Staňkov nabízí všem uchazečům rozsáhlou škálu studijních oborů, mezi které patří například i strážník nebo podnikatel. Studentům je umožněno studovat jak formou denního studia, tak dálkově. Studenti získají díky přístupu zkušených pedagogů cenné znalosti, které následně využijí při praxi.

mnoho oborů • různé formy studia • vzdělání pro každého

Soukromá střední odborná škola Bean, Staňkov

Má vaše dětí řadu skvělých podnikatelských nápadů, touží po práci u městské policie, nebo by se chtělo stát třeba kominíkem? I tyto obory nabízí svým studentům Soukromá střední odborná škola Bean, která disponuje širokou nabídkou oborů i forem studia. Na škole vyučují jen zkušení pedagogové, kteří za léta své praxe nasbírali cenné zkušenosti, a ty denně využívají při práci se studenty.

oa.ssbean.cz


SOŠ a gymnázium nabízí denní i dálkové studium

SOŠ a gymnázium ve Staňkově umožňuje studentům studovat nejen formou běžného denního studia, ale také nabízí studium dálkové a pomaturitní. Studenti mohou po ukončení studia získat jak maturitní vysvědčení, tak výuční list. Škola reaguje na potřeby i zájmy svých studentů, aby byli spokojení a měli široké možnosti výběru oborů při svém rozhodování.

Škola pro rozvoj životních šancí

SOŠ a gymnázium dbá na individuální přístup, vstřícnost a rodinnou atmosféru. Snahou je studenty inspirovat ke studiu zábavnou formou tak, aby učení mělo smysl. Škola svým studentům dává díky pestré nabídce oborů, zkušeným pedagogům i vstřícnému přístupu prostor pro rozvoj životních šancí. 

Škola nezapomněla ani na studenty dojíždějící ze vzdálenějších míst republiky a na dospělé. V nabídce jsou i různorodé vzdělávací a rekvalifikační kurzy, které vám umožní posunout se dále ve svém profesním i soukromém životě. 

G-StaňkovSOŠ a Gymnázium Staňkov

Denní studium:

 • gymnázium
 • cestovní ruch
 • veřejná správa a právo
 • podnikání
 • provoz diplomatických služeb
 • počítačová grafika

Dálkové studium:

 • obchodní akademie
 • strážník městské policie
 • předškolní a mimoškolní pedagogika
 • podnikání
 • kominík