SOŠ Čelákovice: střední škola s učebními i maturitními obory

Střední odborná škola Čelákovice připravuje studenty pro odbornou praxi či další vzdělávání. Střední škola nabízí možnost studia jak v rámci učebních, tak maturitních oborů. Většina absolventů nachází vhodné pracovní uplatnění či pokračuje ve studiu na vyšších či vysokých školách.

SOŠ Čelákovice klade velký důraz na praktickou část výuky a také na znalost světových jazyků a informačních technologií. V potřebné míře uplatňuje individuální přístup a klade důraz na rozvoj schopností studentů samostatně jednat a správně se rozhodovat.

SOŠ Čelákovice – pestrá nabídku učebních i maturitních oborů

Střední škola v Čelákovicích nabízí celou řadu studijních programů. Zkušení odborní pedagogové vyučují studenty jak v rámci učebních, tak maturitních oborů. Na škole můžete studovat například učební obory strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů, operátor skladování, truhlář či kadeřník/kadeřnice. Mezi obory zakončené maturitní zkouškou patří například mechanik seřizovač, mechatronik, sociální činnost, kosmetické služby či podnikání. Škola umožňuje i dálkové studium.

Kvalitní zázemí pro studenty střední školy

Střední škola Čelákovice klade důraz nejen na kvalitní vzdělávání pro studenty, ale také na dobré zázemí. Studenti mají k dispozici možnost stravování, ubytování či zapojení se do mimoškolních aktivit a pořádaných projektů. Studenti mohou využít stipendijního programu. Kompletní informace o možnostech pro studenty naleznete na internetových stránkách školy.