Střední škola Odry: nabídka učebních i studijních oborů

Střední škola Odry patří mezi moderní zařízení zajišťující kvalitní středoškolské vzdělávání. Škola nabízí vzdělávání v různých oborech zakončených výučním listem nebo maturitní zkouškou. Kromě tříletých a čtyřletých oborů zajišťuje i dvouleté nástavbové studium. Výuka probíhá v moderních prostorách s kvalitním zázemím pro teoretickou i praktickou výuku. Střední škola Odry nabízí i řadu služeb určených veřejnosti, od kadeřnictví po autoservis.

Pestrá nabídka učebních i studijních oborů

V současné době nabízí Střední škola Odry řadu učebních i studijních programů v mnoha oborech. Vyhledávaný je například čtyřletý obor Kosmetické služby zakončený maturitní zkouškou. Studenti mají zájem také o dvouleté nástavbové studium v oboru Podnikání. Mezi učební obory s důrazem na kvalitní praktické vzdělávání pak patří Masér, Prodavač, Mechanik, Výrobce textilií, Kadeřník, Kuchař-číšník a Karosář.

Výuka probíhá v budově školy na adrese Sokolovská 647/1. Střední škola Odry a spolupracuje s místními firmami a organizacemi, nabízí řadu příležitostí pro získávání praxe i rozvoj schopností v rámci mimoškolních aktivit. Také díky tomu mají absolventi školy velmi dobré uplatnění na trhu práce.

Kvalitní zázemí nejen pro výuku

Střední škola Odry usiluje o budování dobrého zázemí pro plnohodnotné studium, svým žákům vychází vstříc a v případě zájmu jim zajistí i možnost kvalitního stravování a ubytování. V blízkosti školy se v klidné části města nachází i Domov mládeže, který nabízí možnost ubytování pro žáky a studenty nástavbového studia. Domov mládeže poskytuje ubytování i pro studenty z jiných typů škol, a to včetně celodenního stravování, které je zajištěno ve školní jídelně ZŠ Komenského.

V průběhu školního roku se škola podílí na organizaci mnoha školních i mimoškolních akcí, pořádá například dny otevřených dveří, lyžařské a turistické kurzy, besídky či olympiády.

Služby pro veřejnost

Střední škola Odry poskytuje také řadu odborných služeb široké veřejnosti. Provozuje kadeřnictví v Odrách, Vítkově, Kopřivnici a Novém Jičíně, dále kosmetický salon, masáže či autoservis ve Vítkově-Podhradí. Veřejnost může využít i služeb ubytování, stravování nebo sauny, která se nachází v suterénu Domova mládeže Odry. 

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Široká nabídka studijních i učebních oborů
• Spolupráce s místními firmami, kvalitní zázemí pro praktickou výuku
• Kadeřnictví, masáže, autoservis a další služby pro veřejnost
• Organizace řady školních i mimoškolních akcí