Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v učebních oborech a připravuje žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru.  Škola má zkušenosti se vzděláváním dlouhodobě nemocných nebo zdravotně znevýhodněných žáků.

Střední vzdělávání s důrazem na praxi

Střední škola řemeslná v Soběslavi zajišťuje střední odborné vzdělávání s různorodým zaměření. Škola vede žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a byli motivování k celoživotnímu vzdělávání. Škola vyniká pestrou nabídkou učebních oborů, které jsou zakončeny výučním listem. Patří mezi ně následující obory:

Instalatér-topenář, Elektrikář – silnoproud, Opravář zemědělských strojů, Kadeřník či Rekondiční a sportovní masér. Dalšími vyhledávanými obory jsou Umělecký kovář, Mechanik chladících zařízení, Montér vodovodů a kanalizace, Truhlář, Pečovatelské služby, Cukrářské práce, Kuchařské práce, Truhlářské práce a Zednické práce. Detailní přehled oborů a jejich specifika naleznete na internetových stránkách školy.

Studium pro zdravotně postižené

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav má mnohaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením. Škola vychází vstříc trendu integrace a rodičům nabízí možnost konzultace výběru oboru pro daný typ postižení a zdravotní předpoklady. Pro žáky se speciálními požadavky na vzdělání sestavují škola vhodné podmínky a při hodnocení přihlíží i k povaze postižení či znevýhodnění. Hlavní budova školy je zcela bezbariérová. Bezbariérový je přístup do učeben, do prvního patra i suterénu je k dispozici plošina, ve škole je WC pro vozíčkáře.

Stravování a možnost ubytování

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav klade důraz na vytváření kvalitního zázemí pro vzdělávání i rozvoj dětí. V budově se nachází školní jídelna, která zajišťuje stravování pro žáky, stejně tak i závodní stravování pro zaměstnance a ostatní strávníky. Žáci střední školy mohou využít možnosti ubytování v domovech mládeže, které se nachází na ulicích Jiráskova a Bechyňská v Soběslavi.

Pro děti, které navštěvují základní školu, je k dispozici i školní družina. V průběhu roku se škola podílí na organizaci různých projektů, soutěží, exkurzí a dalších aktivit. Děti se mohou zapojit do zájmových kroužků. Střední škola řemeslná pak poskytuje i mnoho služeb pro veřejnost, například svářečskou školu, autoškolu, masérské služby, kadeřnictví a mnohé další.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Vzdělávací zařízení s důrazem na integraci dětí s postižením

• Pestrý výběr zájmových kroužků, organizace školních a mimoškolních akcí

• Provoz školní jídelny, družiny, možnost ubytování pro žáky SOU

• Pestrý výběr učebních oborů s důrazem na uplatnění v praxi

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

SOŠ Bruntál: široká nabídka oborů zakončených výučním listem

Pořád přemýšlíte, jaká škola by pro vaše děti, které dokončují ZŠ, byla ideální a přinesla jim dobré uplatnění na trhu práce? Pak se podívejte na nabídku učebních oborů, které jsou k dispozici na SOŠ…

celý článek >>
Fotolia_215656967_Ma

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, je vhodnou volbou pro ty studenty, kteří preferují přátelské prostředí, ve kterém se mohou odborně vzdělávat. Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium připravuje absolventy k…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10: nabídka unikátních studijních oborů

Střední škola nemusí být nudná. Důkazem toho je SŠES Praha 10, která dlouhodobě klade důraz na výběr zkušených pedagogů a zajištění odpovídající praxe pro žáky. Součástí praktické výuky je například…

celý článek >>
Fotolia_176901008_Ma

SOŠ a Gymnázium Staňkov

Má vaše dětí řadu skvělých podnikatelských nápadů, touží po práci u městské policie, nebo by se chtělo stát třeba kominíkem? I tyto obory nabízí svým studentům Soukromá střední odborná škola Bean, která…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč

Základní škola a Mateřská škola Blatnice patří mezi malotřídní vzdělávací zařízení, která kladou důraz na osobní přístup a kvalitní vzdělávání. ZŠ a MŠ poskytuje dětem předškolní výchovu a základní…

celý článek >>