Střední škola, Rokycany: maturitní i učební obory ve směru strojírenství a služeb

Střední škola v Rokycanech poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělávání s výučním listem i maturitní zkouškou. Organizačně je škola podle oborů rozdělena na dva autonomní směry, a to na směr služeb a směr strojírenství. Střední škola Rokycany se od roku 1993 nachází v areálu bývalých starých kasáren, a to v blízkosti vlakového a autobusového nádraží. Školu tvoří budova pro teoretické vyučování a 2 moderně vybavené budovy dílen. Praxe je vykonávána na pracovištích fyzických i právnických osob.

Nabízené obory SŠ Rokycany

Rokycanská střední škola připravila zájemcům o střední vzdělávání pestrou nabídku studijních oborů. Mezi čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou patří Obchodník, Gastronomie a Mechanik-seřizovač. Obory Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Prodavač, Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor a Opravář zemědělských strojů jsou pak tříleté a zakončené výučním listem. Střední škola nabízí i nástavbové studium, a to jak dvouleté v denní formě, tak tříleté ve formě dálkové. Podrobné informace o jednotlivých oborech naleznete v brožuře na internetových stránkách školy.

Dobré zázemí pro teoretickou i praktickou výuku

SŠ Rokycany klade velký důraz jak na teoretickou, tak praktickou výuku. Teoretické vyučování probíhá v budově školy. K dispozici jsou i multimediální učebny a učebny výpočetní techniky. Přiblížení výuky žákům se uskutečňuje s využitím moderních výukových programů, didaktických pomůcek i internetu. Odborný výcvik pak probíhá v dílnách, které se nachází ve 2 samostatných budovách. K dispozici je například moderní svářečská dílna.

Ubytování, stravování a doplňková činnost

Střední škola v Rokycanech usiluje o vytváření dobrého zázemí pro žáky. Na základě žádosti zprostředkovává zájemcům internátní ubytování. Stravování je zajištěno přímo v budově školy. Ve školní jídelně si žáci i personál vybírají ze dvou různých pokrmů. SŠ Rokycany má mimo jiné i schválenou doplňkovou činnost, která zahrnuje svářečskou dílnu, hostinskou činnost, provoz výukové prodejny se smíšeným zbožím a autoškolu.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Pestrý výběr učebních i maturitních oborů
• Možnost internátního ubytování i stravování v jídelně
• Dobré zázemí pro teoretickou i praktickou výuku
• Zajištění praxe u vybraných fyzických i právnických subjektů

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Střední odborné učiliště, Lišov

Střední odborné učiliště Lišov zajišťuje kvalitní střední vzdělání s výučním listem, stejně jako střední vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. SOU Lišov zahájilo svou…

celý článek >>

Střední škola Gemini Brno: střední škola pro tělesně postižené

Střední škola Gemini Brno je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje zaměřující se na oblast speciálního vzdělávání. Jedná se o střední školu určenou pro tělesně postižené chlapce i dívky, kteří…

celý článek >>

Vítkovická střední průmyslová škola: vzdělání v technických oborech, Ostrava

Vítkovická střední průmyslová škola v Ostravě je první specializovanou firemní školou a současně největší soukromou průmyslovou školou v České republice. Zaměřuje se na kvalitní vzdělávání v technických…

celý článek >>

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10: nabídka unikátních studijních oborů

Střední škola nemusí být nudná. Důkazem toho je SŠES Praha 10, která dlouhodobě klade důraz na výběr zkušených pedagogů a zajištění odpovídající praxe pro žáky. Součástí praktické výuky je například…

celý článek >>

Střední škola služeb a řemesel Stochov: studium maturitních i učebních oborů

Střední škola služeb a řemesel Stochov se nachází na rozhraní okresů Rakovník a Kladno. Vyniká dobrou dopravní dostupní z okolních měst a obcí. Střední škola patří mezi dynamicky se rozvíjející vzdělávací…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>
Fotolia_176901008_Ma

SOŠ a Gymnázium Staňkov

Má vaše dětí řadu skvělých podnikatelských nápadů, touží po práci u městské policie, nebo by se chtělo stát třeba kominíkem? I tyto obory nabízí svým studentům Soukromá střední odborná škola Bean, která…

celý článek >>

Střední pedagogická škola Boskovice: čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Střední pedagogická škola se nachází v malebné části města Boskovice, které leží asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou. Škola je velmi dobře dostupná, nachází se…

celý článek >>
Fotolia_215656967_Ma

Gymnázium a SOŠ Plasy

Gymnázium a SOŠ Plasy je vhodnou volbou pro ty studenty, kteří preferují přátelské prostředí, ve kterém se mohou odborně vzdělávat. Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium připravuje absolventy k dalšímu vzdělání, a…

celý článek >>

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň

Společná historie Obchodní akademie (OA), Střední odborné školy (SOŠ) a Středního odborného učiliště (SOU) v Třeboni sahá až do roku 2004, kdy došlo ke spojení Středního odborného učiliště zemědělského…

celý článek >>
Kontakty

Střední škola, Rokycany: maturitní i učební obory ve směru strojírenství a služeb

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Jeřabinová 96
337 01 Rokycany
+420 371 725 597