Střední škola, Rokycany: maturitní i učební obory ve směru strojírenství a služeb

Střední škola v Rokycanech poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělávání s výučním listem i maturitní zkouškou. Organizačně je škola podle oborů rozdělena na dva autonomní směry, a to na směr služeb a směr strojírenství. Střední škola Rokycany se od roku 1993 nachází v areálu bývalých starých kasáren, a to v blízkosti vlakového a autobusového nádraží. Školu tvoří budova pro teoretické vyučování a 2 moderně vybavené budovy dílen. Praxe je vykonávána na pracovištích fyzických i právnických osob.

Nabízené obory SŠ Rokycany

Rokycanská střední škola připravila zájemcům o střední vzdělávání pestrou nabídku studijních oborů. Mezi čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou patří Obchodník, Gastronomie a Mechanik-seřizovač. Obory Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Prodavač, Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor a Opravář zemědělských strojů jsou pak tříleté a zakončené výučním listem. Střední škola nabízí i nástavbové studium, a to jak dvouleté v denní formě, tak tříleté ve formě dálkové. Podrobné informace o jednotlivých oborech naleznete v brožuře na internetových stránkách školy.

Dobré zázemí pro teoretickou i praktickou výuku

SŠ Rokycany klade velký důraz jak na teoretickou, tak praktickou výuku. Teoretické vyučování probíhá v budově školy. K dispozici jsou i multimediální učebny a učebny výpočetní techniky. Přiblížení výuky žákům se uskutečňuje s využitím moderních výukových programů, didaktických pomůcek i internetu. Odborný výcvik pak probíhá v dílnách, které se nachází ve 2 samostatných budovách. K dispozici je například moderní svářečská dílna.

Ubytování, stravování a doplňková činnost

Střední škola v Rokycanech usiluje o vytváření dobrého zázemí pro žáky. Na základě žádosti zprostředkovává zájemcům internátní ubytování. Stravování je zajištěno přímo v budově školy. Ve školní jídelně si žáci i personál vybírají ze dvou různých pokrmů. SŠ Rokycany má mimo jiné i schválenou doplňkovou činnost, která zahrnuje svářečskou dílnu, hostinskou činnost, provoz výukové prodejny se smíšeným zbožím a autoškolu.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Pestrý výběr učebních i maturitních oborů
• Možnost internátního ubytování i stravování v jídelně
• Dobré zázemí pro teoretickou i praktickou výuku
• Zajištění praxe u vybraných fyzických i právnických subjektů