THEODORIK, s.r.o.: restaurování, opravy a údržba předmětů kulturní povahy

Společnost THEODORIK s.r.o. pod vedením profesionálního restaurátora a akademického malíře Jana Živného se specializuje na restaurování, opravy a údržbu předmětů kulturní povahy. Restaurátor je díky svým hlubokým znalostem výtvarného umění, technik, materiálů i praktickým zkušenostem povoláván na restaurování těch nejvýznamnějších českých památek. Má zkušenosti s restaurováním závěsných obrazů, deskových maleb, soch i plastik.

Restaurátor s mnohaletými zkušenostmi

Akademický malíř a restaurátor Jan Živný vystudoval v 60. letech Akademii výtvarných umění v Praze. Do roku 1976 působil na AVU jako asistent a účastnil se mnoha restaurátorských akcí u nás i v zahraničí. Díky velkému zaujetí pro restaurátorskou práci začal v 90. letech studovat na FF UK postgraduální kurs na katedře estetiky a dějin umění. Od ukončení všech studií pracuje samostatně i kolektivně na restaurátorkých pracích ve všech oborech volného umění s výjimkou architektury. Díky bohatým praktickým zkušenostem i odborným znalostem patří mezi vyhledávané restaurátory na území celé České republiky.

Opravy a údržba předmětů kulturní povahy

Společnost THEODORIK pod vedením zmiňovaného profesionálního restaurátora Jana Živného provádí opravy a údržbu předmětů kulturní povahy. Provádí také restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií. Jan Živný restauroval mnoho závěsných obrazů, nástěnných maleb a sgrafit, grafik i plastik. Přehled mnoha referencí naleznete na internetových stránkách společnosti. Restaurátor například realizoval náročné restaurátorské práce v Klementinu či restauroval nástěnné malby v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Je držitelem licence Ministerstva kultury.

Vlastní umělecká tvorba

Jan Živný se věnuje také vlastní umělecké tvorbě, a to již od dob studií na pražské a vídeňské Akademii výtvarných umění. Zaměřuje se především na krajinomalbu a portrét. Svá díla vystavuje jak kolektivně, tak samostatně. Jan Živný je členem Unie výtvarných umělců a Asociace restaurátorů.

 

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Bohaté zkušenosti v oblasti restaurování z ČR i zahraničí
• Realizace restaurátorských prací na nejvýznamnějších kulturních památkách
• Hluboké znalosti výtvarného umění, technik i historických souvislostí
• Vlastní umělecká tvorba zaměřená na krajinomalbu a portrét