Najdeme vám tu správnou firmu.

Volejte 720 952 910

Vítkovická střední průmyslová škola: vzdělání v technických oborech, Ostrava

Vítkovická střední průmyslová škola v Ostravě je první specializovanou firemní školou a současně největší soukromou průmyslovou školou v České republice. Zaměřuje se na kvalitní vzdělávání v technických oborech. Svým žákům nabízí pestrý výběr učebních i studijních oborů a zajišťuje i nástavbové studium. Základem Vítkovické střední průmyslové školy je propojení kvalitního teoretického vzdělávání a práce v podniku. Také díky tomu mají absolventi vynikající uplatnění na trhu práce.

Specializovaná firemní škola s mnohaletou historií

Vítkovická střední průmyslová škola se pyšní mnohaletou tradicí a bohatou historií. Počátky organizovaného školství sahají až do druhé poloviny 19. století, kdy si vedení podniku ve Vítkovicích stále více uvědomovalo důležitost kvalitního technického vzdělání. Vítkovické železárny nechtěly být odkázány na zkušené dělníky ze zahraničí či jiné části monarchie, chtěly si je sami vychovávat. Na tuto tradici současná Vítkovická střední průmyslová škola navazuje a usiluje o kvalitní technické vzdělávání svých žáků.

Pestrá nabídka technických oborů

Střední průmyslová škola v Ostravě nabízí řadu čtyřletých maturitních programů zakončených maturitní zkouškou i tříletých učebních programů zakončených výučním listem. Mezi studijní programy patří obory Letecký mechanik, Strojírenství, Ekonomika a podnikání, Hutník operátor, Mechatronik, Mechanik seřizovač a Mechanik elektronik.

Mezi učební obory patří Strojní mechanik, Elektrikář-silnoproud a slaboproud, Obráběč, Mechanik, Modelář a Truhlář. Pro zájemce je k dispozici i dvouleté nástavbové studium a také možnost celoživotního vzdělávání. Střední škola své studenty motivuje k dobrým výsledkům pomocí prospěchového stipendia.

Kvalitní zázemí pro žáky i veřejnost

Vítkovická střední průmyslová škola v Ostravě usiluje také o zajištění kvalitního zázemí pro žáky i veřejnost. Provozuje sportovní halu, autoservis či truhlářskou dílnu. Zajišťuje také chod Centra celoživotního vzdělávání, organizuje svářečskou školu i provoz elektro dílny. Žáci a studenti ze vzdálenějších lokalit mohou využít nabídky cenově dostupného ubytování.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Střední průmyslová škola s tradicí přes 130 let
  • Důraz na kvalitní teoretické i praktické vzdělávání
  • Vynikající uplatnění absolventů na trhu práce
  • Provoz sportovní haly, autoservisu i truhlářských a elektro dílen

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice: střední škola s nabídkou studijních i učebních oborů

V roce 2006 došlo ke splynutí Obchodní akademie, Gymnázia, Středního odborného učiliště a Střediska praktického vyučování v Kaplicích. V současné době žáci mohou studovat gymnázium se 4letým programem,…

celý článek >>

Střední škola Gemini Brno: střední škola pro tělesně postižené

Střední škola Gemini Brno je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje zaměřující se na oblast speciálního vzdělávání. Jedná se o střední školu určenou pro tělesně postižené chlapce i dívky, kteří…

celý článek >>

První české gymnázium, Karlovy Vary

Pokud se poohlížíte po kvalitním gymnáziu, které vašim dětem poskytne profesionální výuku, První české gymnázium ve městě Karlovy Vary je sázkou na jistotu. Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium připravuje…

celý článek >>
Fotolia_176901008_Ma

SOŠ a Gymnázium Staňkov

Má vaše dětí řadu skvělých podnikatelských nápadů, touží po práci u městské policie, nebo by se chtělo stát třeba kominíkem? I tyto obory nabízí svým studentům Soukromá střední odborná škola Bean, která…

celý článek >>

Střední škola Odry: nabídka učebních i studijních oborů

Střední škola Odry patří mezi moderní zařízení zajišťující kvalitní středoškolské vzdělávání. Škola nabízí vzdělávání v různých oborech zakončených výučním listem nebo maturitní zkouškou. Kromě…

celý článek >>
Fotolia_215656967_Ma

Gymnázium a SOŠ Plasy

Gymnázium a SOŠ Plasy je vhodnou volbou pro ty studenty, kteří preferují přátelské prostředí, ve kterém se mohou odborně vzdělávat. Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium připravuje absolventy k dalšímu vzdělání, a…

celý článek >>

Gymnázium Moravský Krumlov: kvalitní vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků

Chcete svým dětem zajistit kvalitní vzdělávání, díky kterému rozvinou svůj talent a budou mít dobrý start při následném studiu na vysokých školách? Gymnázium Moravský Krumlov zajišťuje 4leté i 6leté…

celý článek >>

Střední odborné učiliště, Lišov

Střední odborné učiliště Lišov zajišťuje kvalitní střední vzdělání s výučním listem, stejně jako střední vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. SOU Lišov zahájilo svou…

celý článek >>

Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, Obrataň

V příjemném prostředí kraje Vysočina v obci Obrataň se nachází Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb. Cílem školy je zajistit kvalitní odborné středoškolské vzdělání všem studentů, kteří se…

celý článek >>

Gymnázium Tachov: šestileté gymnázium rodinného typu

Šestileté všeobecné gymnázium v Tachově navazuje na svou více než 50letou tradici a zajišťuje kvalitní vzdělávání pro děti. Studium na gymnáziu je určeno pro děti, které ukončily 7. třídu základní školy. Jedná…

celý článek >>
Kontakty

Vítkovická střední průmyslová škola: vzdělání v technických oborech, Ostrava

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Hasičská 1003/49
700 30 Ostrava
+420 596 764 777           +420 596 764 910