Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího programu „Putujeme za poznáním“, v ZŠ pak podle vzdělávacího programu „Škola pro život“. O výuku v mateřské i základní škole se stará tým zkušených pedagogických pracovníků. Děti se mohou zapojit i do řady zájmových kroužků a rozvíjet své dovednosti.

Organizace výuky v mateřské a základní škole v Černotíně

Mateřskou školu v Černotíně navštěvuje v současné době 25 dětí. Základní škola je pak dvoutřídní, ve školním roce 2018/2019 ji navštěvuje 28 žáků. První třída sdružuje žáky prvních a druhých ročníků, druhá třída pak žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků. V každé třídě je poměrně malý počet žáků, díky čemuž se mohou pedagogové věnovat každému individuálně a dle potřeby.

Nabídka zájmových kroužků a mimoškolních aktivit

Kromě samotného předškolního a školního vzdělávání usiluje Mateřská a základní škola Černotín o rozvíjení dovedností dětí v rámci zájmových kroužků. Dle svých preferencí navštěvují počítačový, výtvarně keramický, sportovní, anglický či zdravotní kroužek. Každé pondělí pak probíhá i kroužek náboženství.

Školní družina i jídelna

Děti mají možnost trávit svůj volný čas ve školní družině, která je moderně vybavená a disponuje i hernou, hřištěm, třídou a počítačovou učebnou. Právě v družině se odehrává většina zájmových kroužků. Družina je tak ideálním místem pro setkávání dětí, nabízí jim pestrou škálu řízených i spontánních aktivit.

Součástí budovy školy v Černotíně je i školní jídelna. Ta zajišťuje stravování pro děti mateřské i základní školy, ale také pro zaměstnance a strávníky z řad široké veřejnosti. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Tradiční mateřská a dvoutřídní základní škola v obci Černotín
• Pestrý výběr zájmových kroužků a aktivit ve družině
• Provoz školní jídelny pro žáky, zaměstnance i cizí strávníky
• Díky menšímu počtu žáků ve třídách je možný individuální přístup

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na kvalitní výuku a vstřícný přístup k dětem. Tým zkušených pedagogických pracovníků se stará o…

celý článek >>

Mateřská škola Na Úvoze: výchova dětí a předškolní vzdělávání, Ivančice

Hlavní filozofií mateřské školy Na Úvoze v Ivančicích je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Tým zkušených pedagogů usiluje o to, aby byly všechny děti ve školce šťastné…

celý článek >>

Magic Hill mateřská škola s.r.o.: soukromá česko-anglická školka, Říčany

Soukromá mateřská školka Magic Hill v Říčanech u Prahy poskytuje kvalitní dvojjazyčné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od tří do šesti let. Základem úspěchu MŠ je individuální přístup k dětem…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Lovčice, okres Hradec Králové

Obec Lovčice v okrese Hradec Králové provozuje pro žáky 1. stupně kvalitní studium, které zajišťuje zkušený pedagogický sbor. Základní škola a Mateřská škola Lovčice je připravena pro 60 žáků, kteří se tu…

celý článek >>

Mateřská škola Boloňská, Praha 10 – Horní Měcholupy

Pokud pro své děti hledáte příjemnou moderně vybavenoumateřskou školku s týmem milých a zkušených pedagogů, mateřská škola Boloňská v městské části Praha 10 – Horní Měcholupy vás nadchne. Mateřská školka se…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč

Základní škola a Mateřská škola Blatnice patří mezi malotřídní vzdělávací zařízení, která kladou důraz na osobní přístup a kvalitní vzdělávání. ZŠ a MŠ poskytuje dětem předškolní výchovu a základní…

celý článek >>

Mateřská škola Kopretinka: soukromá MŠ s vlastní jídelnou, Olomouc

Soukromá mateřská škola Kopretinka v Olomouci byla založena v roce 2015. Dětem nabízí moderní vyučovací metody v nově vybavených učebnách. Součástí MŠ je vlastní školní jídelna, ve které je dětem zajištěno…

celý článek >>