Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč

Základní škola a Mateřská škola Blatnice patří mezi malotřídní vzdělávací zařízení, která kladou důraz na osobní přístup a kvalitní vzdělávání. ZŠ a MŠ poskytuje dětem předškolní výchovu a základní vzdělání i výchovu žáků prvního až pátého ročníku. Výuka probíhá v souladu se vzdělávací soustavou základních a mateřských škol. Součástí školy v obci Blatnice je i výdejna pokrmů, která slouží ke stravování dětí i zaměstnanců.

Celkové směřování základní školy v obci Blatnice

Malotřídní základní škola v obci Blatnice zajišťuje vzdělávání pro děti prvního až pátého ročníku. Symbolem školy je čtyřlístek, který také přestavuje 4 základní pilíře – škola, rodinné prostředí, tradice a příroda. Například pilíř „příroda“ označuje výraznou spjatost školy s přírodou. Ta leží v krásné a zachovalé krajině, která dětem poskytuje zázemí pro sportovní, zájmové i naučné vyžití.

Při příznivém počasí probíhají mnohé aktivity právě venku v přírodě, ať už jde o výuku tělocviku, předmětu Člověk a jeho svět či organizace vybraných zájmových kroužků. Žáci si mohou vybrat kroužky dle svých osobní preferencí a zájmů, k dispozici je například kroužek vaření, sportovních her, logických her či rukodělné tvorby.

V průběhu roku se škola v Blatnici podílí na organizaci mnoha kulturních i sportovních akcí a zapojuje se do řady projektů. V uplynulých letech se například děti mohly zúčastnit divadelních představení, rozsvěcování vánočního stromku, dětského karnevalu, besed a různých výletů.

Mateřská škola s malým kolektivem dětí

Ve stejné budově se v Blatnici nachází také mateřská škola, ve které mohou pedagogové díky malému kolektivu dětí věnovat patřičnou pozornost každému z nich. Pro nejmenší a děti předškolního věku je zajištěna i výuka anglického jazyka či nejrůznější sportovní a kulturní akce.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Magic Hill mateřská škola s.r.o.: soukromá česko-anglická školka, Říčany

Soukromá mateřská školka Magic Hill v Říčanech u Prahy poskytuje kvalitní dvojjazyčné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od tří do šesti let. Základem úspěchu MŠ je individuální přístup k dětem…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>
zš prachatice

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na kvalitní výuku a vstřícný přístup k dětem. Tým zkušených pedagogických pracovníků se stará o…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Mateřská škola Dobřichovice: předškolní vzdělání pro děti od tří do šesti let, Praha–západ

Mateřská škola Dobřichovice se nachází nedaleko centra města v okolí krásné přírody. Rekonstruovaná budova školky je obklopena rozlehlou zahradou lemovanou keři a stromy. MŠ Dobřichovice zajišťuje kvalitní…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Blatnice 69
675 51 Blatnice
+420 561 205 557