Najdeme vám tu správnou firmu.

Volejte 720 952 910

Základní škola a Mateřská škola Chotýšany: škola s netradičním přístupem

Základní škola a Mateřská škola Chotýšany se od klasických základních škol výrazně liší. Menší počet žáku ve třídách umožňuje individuální přístup na základě potřeb a schopností dětí. Vě většině tříd pracuje s dětmi i pedagogický asistent. Výuka i organizace ZŠ Chotýšany se liší od škol běžného typu. Ve škole nezvoní, základní jednotkou není vyučovací hodina, ale den. Vyučování není jednoznačně členěno do vyučovacích předmětů, předměty se prolínají a tvoří tematické celky.

ZŠ Chotýšany: důraz na individuální a přátelský přístup

Základní škola a Mateřská škola Chotýšany naplňuje požadavky rodičů i ze vzdálenějších obcí a měst. O tom svědčí i skutečnost, že až 50 % žáků školy je dojíždějících. V každé třídě je menší počet žáků, díky čemuž je možné zajistit individuální přístup ke každému dítěti. Děti se společně podílejí na přípravách na vyučování, společně vypracovávají didaktické pomůcky i pracovní listy.

Základní škola Chotýšany pracuje pod školním vzdělávacím programem „Každý je jedinečný“. Díky specifickým metodám je možné vytvořit adekvátní podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, různými preferencemi přístupu k učení i různými potřebami. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, kteří pravidelně dochází na třídní schůzky. Základní škola Chotýšany klade důraz na učení hrou a vědomosti předává dětem zábavnou formou.

Průběh školního dne je netradiční

Výuka i organizace školního dne se od klasického modelu výrazně liší. Ve škole nezvoní, základní jednotkou není vyučovací hodina, ale den. Vyučování se nedělí do jednotlivých předmětů, ale do tematických celků. Vyučovací den začíná v 8:00 hodin a je rozdělen do 5 bloků. Den se dělí na ranní okruh, společnou práci, půlhodinovou přestávku, práci v centrech aktivit a hodnotící okruh.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec

Základní škola a mateřská škola Višňová se nachází ve stejnojmenné obci na severu Česka v okrese Liberec. Příspěvková organizace zajišťuje předškolní vzdělávání a školní vzdělávání pro děti prvního…

celý článek >>

Základní škola Sokolov, Švabinského

Hledáte základní školu v Karlovarském kraji, která žákům nabídne něco navíc? V takovém případě byste měli zvážit návštěvu Základní školy Sokolov. Škole je vyhlášená především pro vynikající práci…

celý článek >>

Klasické gymnázium Modřany a základní škola

Chcete zajistit svým dětem kvalitní vzdělávání a postarat se o to, aby měli příležitost rozvíjet své dovednosti a znalosti? Klasické gymnázium Modřany a základní škola se již řadu let zaměřuje na kvalitní…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Lovčice, okres Hradec Králové

Obec Lovčice v okrese Hradec Králové provozuje pro žáky 1. stupně kvalitní studium, které zajišťuje zkušený pedagogický sbor. Základní škola a Mateřská škola Lovčice je připravena pro 60 žáků, kteří se tu…

celý článek >>

Základní škola a mateřská škola A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka

Hledáte vhodnou základní nebo mateřskou školu pro své děti, kde získají adekvátní vzdělání, které jim otevře dveře do budoucnosti? Základní škola a mateřská škola ve městské části Ostrava-Hrabůvka poskytuje…

celý článek >>

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Mateřská škola Hranice, okres Cheb: důraz na kvalitní předškolní vzdělávání

Hledáte pro své děti mateřskou školu, do které budou chodit s radostí a kde se jim dostane kvalitního předškolního vzdělání? Mateřská škola Hranice (okres Cheb) s kapacitou 75 dětí zajišťuje v moderních…

celý článek >>

První české gymnázium, Karlovy Vary

Pokud se poohlížíte po kvalitním gymnáziu, které vašim dětem poskytne profesionální výuku, První české gymnázium ve městě Karlovy Vary je sázkou na jistotu. Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium připravuje…

celý článek >>

Základní škola kpt. Jaroše Trutnov

Základní škola kpt. Jaroše v Trutnově se nachází na ulici Gorkého a představuje významnou architektonickou památku z období první republiky. Škola zajišťuje kvalitní vzdělávání pro žáky od první do deváté třídy pod…

celý článek >>

Magic Hill mateřská škola s.r.o.: soukromá česko-anglická školka, Říčany

Soukromá mateřská školka Magic Hill v Říčanech u Prahy poskytuje kvalitní dvojjazyčné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od tří do šesti let. Základem úspěchu MŠ je individuální přístup k dětem…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Chotýšany: škola s netradičním přístupem

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Chotýšany 49
257 28 Chotýšany
+420 317 796 119           +420 603 283 888