Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na kvalitní výuku a vstřícný přístup k dětem. Tým zkušených pedagogických pracovníků se stará o předávání znalostí a podílí se na přípravě řady školních i mimoškolních aktivit. ZŠ a MŠ pravidelně připravují různé projekty, kulturní a společenské akce, stejně tak i akce sportovní. Děti se mohou ve svém volném čase zapojit do činnosti mnoha zájmových kroužků. K dispozici je samozřejmě i moderně zařízená družina a školní jídelna.

Mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání hravou formou

Chcete svým dětem zajistit kvalitní předškolní vzdělávání? Navštivte Mateřskou školu Křelov – Břuchotín, která zajišťuje předškolní výuku ve třech samostatných třídách s celkovou kapacitou 65 dětí. Součástí MŠ je rozlehlá zahrada, kde mají děti prostor k volným hrám, ale i dalším aktivitám. Zapojují se například do pěstování ovoce a zeleniny. Mateřská škola Křelov zajišťuje pro děti řadu zajímavých aktivit, mezi které patří například činnost hudebního kroužku, plavání, lyžování nebo seznamování s anglickým jazykem.

Základní škola v Křelově – vzdělávání pro děti prvního stupně

Děti plynule přechází z mateřské do základní školy, která zajišťuje vzdělávání žákům prvního stupně. Základní škola Křelov – Břuchotín je malotřídní od první do páté třídy. Ve škole jsou spojené třídy. Vedení usiluje vždy o to, aby výuka pro žáky první třídy probíhala samostatně. Součástí ZŠ je nově zrekonstruované hrací hřiště. K výuce pohybových aktivit slouží žákům základní školy místní Sokolovna a její okolí.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Lovčice, okres Hradec Králové

Obec Lovčice v okrese Hradec Králové provozuje pro žáky 1. stupně kvalitní studium, které zajišťuje zkušený pedagogický sbor. Základní škola a Mateřská škola Lovčice je připravena pro 60 žáků, kteří se tu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč

Základní škola a Mateřská škola Blatnice patří mezi malotřídní vzdělávací zařízení, která kladou důraz na osobní přístup a kvalitní vzdělávání. ZŠ a MŠ poskytuje dětem předškolní výchovu a základní…

celý článek >>

Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb

Mateřská a základní škola v obci Nový Kostel patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na vstřícní přístup k žákům a usilovný rozvoj kompetencí a talentů. Škola zahájila provoz již v roce 1946 a…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce…

celý článek >>

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně.…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Lipové náměstí 29/18
783 36 Křelov
+420 585 381 290