Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem pestrý výběr zájmových kroužků i školních a mimoškolních aktivit. V budově Základní školy Stařeč se nachází i školní jídelna a školní družina.

Mateřská škola – předškolní vzdělávání zábavnou formou

Mateřská škola Stařeč sídlí na adrese Horní 3. V současné době provozuje 3 třídy s celkovou kapacitou 57 dětí. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok“. Ve spolupráci se základní školou organizuje jednou měsíčně tzv. miniškoličku, v rámci které si mohou děti vyzkoušet školu nanečisto.

Základní škola Stařeč nabízí řadu zájmových kroužků

Základní škola Stařeč se nachází na adrese Jakubské náměstí 56 a disponuje kapacitou 110 žáků, kteří jsou rozdělení do 5 tříd podle ročníků. Základní škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zvídavá a tvořivá škola“. Anglický jazyk se na škole vyučuje od 3. Ročníku.

Společně ve spolupráci se školní družinou si mohou děti vybrat z celé řady zájmových kroužků a dalších mimoškolních aktivit. Škola pořádá také výtvarné dílny pro maminky nebo společné akce pro rodiče a děti. Podílí se také na organizaci víkendových sportovních akcí. O vzdělání dětí se stará zkušený tým pedagogů, který klade důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Učitelé usilují o vytvoření přátelského a příjemného prostředí, ve kterém se dětem dobře učí.

Provoz školní jídelny a družiny

V budově Základní školy Stařeč se nachází také školní jídelna, která zajišťuje stravu jak pro děti ze základní, tak mateřské školy. Pro děti z MŠ jsou zajištěny jak obědy, tak dopolední a odpolední svačiny. Školní družina také pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je založen na měsíčních tematických celcích. Celková kapacita školní družiny je 50 dětí.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Vzájemná spolupráce MŠ a ZŠ
  • Důraz na kvalitní vzdělávání zábavnou formou
  • Školní jídelna i družina přímo v budově ZŠ
  • Nabídka zájmových kroužků a aktivit pro děti i rodiče

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na kvalitní výuku a vstřícný přístup k dětem. Tým zkušených pedagogických pracovníků se stará o…

celý článek >>

Magic Hill mateřská škola s.r.o.: soukromá česko-anglická školka, Říčany

Soukromá mateřská školka Magic Hill v Říčanech u Prahy poskytuje kvalitní dvojjazyčné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od tří do šesti let. Základem úspěchu MŠ je individuální přístup k dětem…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Mateřská škola Na Úvoze: výchova dětí a předškolní vzdělávání, Ivančice

Hlavní filozofií mateřské školy Na Úvoze v Ivančicích je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Tým zkušených pedagogů usiluje o to, aby byly všechny děti ve školce šťastné…

celý článek >>

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 – Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy,…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč

Základní škola a Mateřská škola Blatnice patří mezi malotřídní vzdělávací zařízení, která kladou důraz na osobní přístup a kvalitní vzdělávání. ZŠ a MŠ poskytuje dětem předškolní výchovu a základní…

celý článek >>
Škola - Jiráskova ul

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Jakubské nám. 56
675 22 Stařeč
+420 568 852 600