Základní škola a Mateřská škola Votice: kvalitní vzdělávání pro děti do 9. třídy

Základní škola a Mateřská škola Votice vznikla v roce 2016 po slynutí základní a mateřské školy. V současné době zajišťuje škola kvalitní předškolní i školní vzdělávání prvního i druhého stupně. O výuku se stará tým zkušených pedagogických pracovníků, který vyučují podle pravidelně hodnoceného a inovovaného vzdělávacího programu. Škola nabízí studentům i pestrý výběr volitelných předmětů a kroužků. Pro děti je k dispozici jídelna, školní družina i školní klub.

Předškolní o školní vzdělávání v MŠ a ZŠ Votice

Mateřská škola Votice sídlí na adrese Sadova 565. V současné době je koncipována jako sedmitřídní s kapacitou 177 dětí. Základní škola se pak nachází na adrese Pražská 235 a navštěvuje ji téměř 600 žáků. Děti jsou rozděleny do 16 tříd prvního stupně a 11 tříd druhého stupně. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu. Kromě povinných předmětů si mohou vybrat i povinně volitelné s humanitním, sportovním či přírodovědným zaměřením.

Děti se už od prvního ročníku učí anglický jazyk, od sedmého ročníku si pak volí druhý cizí jazyk, a to německý, nebo ruský. Škola věnuje zvláštní péči o mimořádně nadané žáky i o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání v moderně vybavených učebnách

Základem kvalitního vzdělávání je dobré zázemí. To si uvědomuje i vedení základní školy ve Voticích, které pracuje na postupném vybavování učeben moderními technologiemi. Děti pracují v odborných pracovnách fyziky a chemie, přírodopisu, dějepisu či zeměpisu. Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Pro děti je k dispozici i cvičná kuchyň, dílny, počítačové učebny, pro sportovní účely pak tělocvična, školní hřiště či gymnastický sál. Na různých místech v prostorách školy se nachází relaxační koutky, kde si mohou děti o přestávkách odpočinou a trávit svůj volný čas.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola Sokolov, Švabinského

Hledáte základní školu v Karlovarském kraji, která žákům nabídne něco navíc? V takovém případě byste měli zvážit návštěvu Základní školy Sokolov. Škole je vyhlášená především pro vynikající práci…

celý článek >>

Magic Hill mateřská škola s.r.o.: soukromá česko-anglická školka, Říčany

Soukromá mateřská školka Magic Hill v Říčanech u Prahy poskytuje kvalitní dvojjazyčné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od tří do šesti let. Základem úspěchu MŠ je individuální přístup k dětem…

celý článek >>

Základní škola a mateřská škola A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka

Hledáte vhodnou základní nebo mateřskou školu pro své děti, kde získají adekvátní vzdělání, které jim otevře dveře do budoucnosti? Základní škola a mateřská škola ve městské části Ostrava-Hrabůvka poskytuje…

celý článek >>

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně.…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Mateřská škola Na Úvoze: výchova dětí a předškolní vzdělávání, Ivančice

Hlavní filozofií mateřské školy Na Úvoze v Ivančicích je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Tým zkušených pedagogů usiluje o to, aby byly všechny děti ve školce šťastné…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Votice: kvalitní vzdělávání pro děti do 9. třídy

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Pražská 235
259 01 Votice
+420 317 812 267           +420 736 681 297