Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně. V průběhu roku připravuje Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře řadu školních i mimoškolních aktivit, besídek a exkurzí. Žákům nabízí také řadu zájmových kroužků.

Důraz na kvalitní vzdělávání a vstřícný přístup

Cílem základní školy v Kutné Hoře je zajistit bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny žáky. Usiluje o vzájemnou a intenzivní spolupráci mezi vedením školy, pedagogy, rodiči i žáky. Děti jsou vzděláváni podle programu „Už vím,…“ s možností rozšířené výuky informatiky a tělesné východy. Škola klade důraz na rozvoj jazykových kompetencí, proto vyučuje angličtiny už od prvního ročníku.

Personál systematicky pracuje i s talentovanými žáky, které zapojuje do soutěží, olympiád i různých projektů. Škola vede děti ke zdravému životnímu stylu i evropanství. Podporuje osobnostní výchovu žáků a snaží se předcházet sociálně patologickým jevům u dětí. Díky vstřícnému a pečlivému přístupu patří Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře mezi oblíbená a hojně vyhledávaná vzdělávací zařízení ve městě.

Pestrá nabídka školních aktivit a zájmových kroužků

Pro děti je v průběhu celého školního roku připravován pestrý program. Každoročně se konají vánoční besídky, akademie, ale také besedy, exkurze, výlety, vycházky nebo zájezdy. Škola spolupracuje s knihovnou i s ekologickým spolkem Pod Horami. Žáci se účastní vědomostních a výtvarných soutěží a různých sportovních aktivit včetně plaveckého, lyžařského nebo vodáckého výcviku.

Provoz školní jídelny i družiny

Nedílnou součástí ZŠ v Kutné Hoře je školní družina, která je určená dětem na prvním stupni. Děti zde tráví se svými spolužáky volný čas před výukou i po ní a zapojují se do různých společných aktivit. Ve škole se nachází také školní jídelna, která dětem zajišťuje kvalitní stravování s ohledem na základní pravidla zdravé výživy.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Základní škola s bezbariérovým přístupem a důrazem na inkluzi
• Pestrý výběr zájmových kroužků a školních akcí
• Rozšířená výuka tělocviku a informatiky
• Provoz školní jídelny i družiny pro děti do páté třídy
• Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a evropanství