Najdeme vám tu správnou firmu.

Volejte 720 952 910

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně. V průběhu roku připravuje Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře řadu školních i mimoškolních aktivit, besídek a exkurzí. Žákům nabízí také řadu zájmových kroužků.

Důraz na kvalitní vzdělávání a vstřícný přístup

Cílem základní školy v Kutné Hoře je zajistit bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny žáky. Usiluje o vzájemnou a intenzivní spolupráci mezi vedením školy, pedagogy, rodiči i žáky. Děti jsou vzděláváni podle programu „Už vím,…“ s možností rozšířené výuky informatiky a tělesné východy. Škola klade důraz na rozvoj jazykových kompetencí, proto vyučuje angličtiny už od prvního ročníku.

Personál systematicky pracuje i s talentovanými žáky, které zapojuje do soutěží, olympiád i různých projektů. Škola vede děti ke zdravému životnímu stylu i evropanství. Podporuje osobnostní výchovu žáků a snaží se předcházet sociálně patologickým jevům u dětí. Díky vstřícnému a pečlivému přístupu patří Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře mezi oblíbená a hojně vyhledávaná vzdělávací zařízení ve městě.

Pestrá nabídka školních aktivit a zájmových kroužků

Pro děti je v průběhu celého školního roku připravován pestrý program. Každoročně se konají vánoční besídky, akademie, ale také besedy, exkurze, výlety, vycházky nebo zájezdy. Škola spolupracuje s knihovnou i s ekologickým spolkem Pod Horami. Žáci se účastní vědomostních a výtvarných soutěží a různých sportovních aktivit včetně plaveckého, lyžařského nebo vodáckého výcviku.

Provoz školní jídelny i družiny

Nedílnou součástí ZŠ v Kutné Hoře je školní družina, která je určená dětem na prvním stupni. Děti zde tráví se svými spolužáky volný čas před výukou i po ní a zapojují se do různých společných aktivit. Ve škole se nachází také školní jídelna, která dětem zajišťuje kvalitní stravování s ohledem na základní pravidla zdravé výživy.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Základní škola s bezbariérovým přístupem a důrazem na inkluzi
• Pestrý výběr zájmových kroužků a školních akcí
• Rozšířená výuka tělocviku a informatiky
• Provoz školní jídelny i družiny pro děti do páté třídy
• Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a evropanství

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola kpt. Jaroše Trutnov

Základní škola kpt. Jaroše v Trutnově se nachází na ulici Gorkého a představuje významnou architektonickou památku z období první republiky. Škola zajišťuje kvalitní vzdělávání pro žáky od první do deváté třídy pod…

celý článek >>
Fotolia_91865028_M

Základní škola Jedovnice

Nová budova ZŠ Jedovnice stojí U Větřáku nad rybníkem Olšovec už od roku 1950. K postavení nové budovy základní školy byla nedostačující kapacita školy na městečku. Zaměření základní školy bylo od počátku…

celý článek >>

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Základní škola Sokolov, Švabinského

Hledáte základní školu v Karlovarském kraji, která žákům nabídne něco navíc? V takovém případě byste měli zvážit návštěvu Základní školy Sokolov. Škole je vyhlášená především pro vynikající práci…

celý článek >>

Základní škola Brodek u Prostějova: kvalitní vzdělání pro děti 1. i 2. stupně ZŠ

Základní škola Brodek u Prostějova zajišťuje kvalitní základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s historií sahající až do konce 19.…

celý článek >>

1. základní škola Hořovice: vzdělání dětí od 1. do 9. třídy

1. základní škola Hořovice zajišťuje vzdělávání dětí od 1. do 9. třídy. Základní škola má více než 30letou tradici a disponuje veškerým vybavením pro zajištění kvalitní moderní výuky. Pod vedením…

celý článek >>

Základní škola a mateřská škola Moutnice: důraz na kvalitní vzdělání dětí

V obci Moutnice v okrese Brno-venkov se nachází základní a mateřská škola, která zajišťuje předškolní a školní vzdělávání dětí do 5. ročníku. Jedná se o tradiční venkovské vzdělávací zařízení, které…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Votice: kvalitní vzdělávání pro děti do 9. třídy

Základní škola a Mateřská škola Votice vznikla v roce 2016 po slynutí základní a mateřské školy. V současné době zajišťuje škola kvalitní předškolní i školní vzdělávání prvního i druhého stupně. O…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Jana Palacha 166
284 01 Kutná Hora
+420 327 562 121