Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně. V průběhu roku připravuje Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře řadu školních i mimoškolních aktivit, besídek a exkurzí. Žákům nabízí také řadu zájmových kroužků.

Důraz na kvalitní vzdělávání a vstřícný přístup

Cílem základní školy v Kutné Hoře je zajistit bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny žáky. Usiluje o vzájemnou a intenzivní spolupráci mezi vedením školy, pedagogy, rodiči i žáky. Děti jsou vzděláváni podle programu „Už vím,…“ s možností rozšířené výuky informatiky a tělesné východy. Škola klade důraz na rozvoj jazykových kompetencí, proto vyučuje angličtiny už od prvního ročníku.

Personál systematicky pracuje i s talentovanými žáky, které zapojuje do soutěží, olympiád i různých projektů. Škola vede děti ke zdravému životnímu stylu i evropanství. Podporuje osobnostní výchovu žáků a snaží se předcházet sociálně patologickým jevům u dětí. Díky vstřícnému a pečlivému přístupu patří Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře mezi oblíbená a hojně vyhledávaná vzdělávací zařízení ve městě.

Pestrá nabídka školních aktivit a zájmových kroužků

Pro děti je v průběhu celého školního roku připravován pestrý program. Každoročně se konají vánoční besídky, akademie, ale také besedy, exkurze, výlety, vycházky nebo zájezdy. Škola spolupracuje s knihovnou i s ekologickým spolkem Pod Horami. Žáci se účastní vědomostních a výtvarných soutěží a různých sportovních aktivit včetně plaveckého, lyžařského nebo vodáckého výcviku.

Provoz školní jídelny i družiny

Nedílnou součástí ZŠ v Kutné Hoře je školní družina, která je určená dětem na prvním stupni. Děti zde tráví se svými spolužáky volný čas před výukou i po ní a zapojují se do různých společných aktivit. Ve škole se nachází také školní jídelna, která dětem zajišťuje kvalitní stravování s ohledem na základní pravidla zdravé výživy.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Základní škola s bezbariérovým přístupem a důrazem na inkluzi
• Pestrý výběr zájmových kroužků a školních akcí
• Rozšířená výuka tělocviku a informatiky
• Provoz školní jídelny i družiny pro děti do páté třídy
• Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a evropanství

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Základní škola Brodek u Prostějova: kvalitní vzdělání pro děti 1. i 2. stupně ZŠ

Základní škola Brodek u Prostějova zajišťuje kvalitní základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s historií sahající až do konce 19.…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč

Základní škola a Mateřská škola Blatnice patří mezi malotřídní vzdělávací zařízení, která kladou důraz na osobní přístup a kvalitní vzdělávání. ZŠ a MŠ poskytuje dětem předškolní výchovu a základní…

celý článek >>

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na kvalitní výuku a vstřícný přístup k dětem. Tým zkušených pedagogických pracovníků se stará o…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Jana Palacha 166
284 01 Kutná Hora
+420 327 562 121