Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy, kteří dětem předávají potřebné znalosti a dovednosti, které využijí nejen při pozdějščím uplatňování na trhu práce, ale i ve svém osobním životě. V nabídce je mnoho školních i mimoškolních aktivit, které rozvíjejí osobnost i nadání dětí.

ZŠ Jana Wericha nabízí přátelské vyučovací prostředí

Hlavním cílem školy je vytvořit přátelské a poklidné prostředí pro všechny žáky, aby si mohli z vyučovach hodin odnést co nejvíce znalostí a vědomostí. Na ZŠ Jana Wericha působí jen profesionální a zkušení pedagogičtí pracovníci, kteří se soustředí na harmonický rozvoj osobnosti žáka. Škola se pyšní rozšířenou výukou jazyků, sportovní tradicí i speciálně pedagogickou péčí.

Součástí školy je školní jídelna, která umožňuje volbu obědů až na 14 dní dopředu prostřednictvím internetu. Rodiče tak mohou mít neustálý přehled o tom, jak se jejich děti ve škole stravují.

Základní škola Jana Wericha: péče o žáky se specifickými výukovými potřebami

ZŠ Jana Wericha uplatňuje atypický model péče o žáka se speciálními výukovými potřebami. Otevřené dveře mají děti s dyslexií, dysortografií či tělesným i smyslovým postižením. V třídách působí asistenti pedagoga, kteří se dětem věnují na individuálnější úrovni a pomáhají jim zvládat probírané učivo.

Pedagogové se snaží neustále rozšiřovat nabídku zájmových aktivit, a to jak školního klubu, tak sportovního a také v rámci školní družiny. Žáci jsou ve škole vedeni ke snižování ekologického dopadu na životní prostředí, jelikož je škola zapojena do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola Brodek u Prostějova: kvalitní vzdělání pro děti 1. i 2. stupně ZŠ

Základní škola Brodek u Prostějova zajišťuje kvalitní základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s historií sahající až do konce 19.…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Gymnázium Tachov: šestileté gymnázium rodinného typu

Šestileté všeobecné gymnázium v Tachově navazuje na svou více než 50letou tradici a zajišťuje kvalitní vzdělávání pro děti. Studium na gymnáziu je určeno pro děti, které ukončily 7. třídu základní školy. Jedná…

celý článek >>

Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb

Mateřská a základní škola v obci Nový Kostel patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na vstřícní přístup k žákům a usilovný rozvoj kompetencí a talentů. Škola zahájila provoz již v roce 1946 a…

celý článek >>

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce…

celý článek >>

Základní škola Rudná: ZŠ malotřídního typu

Základní škola v obci Rudná je ZŠ malotřídního typu, která poskytuje kvalitní vzdělávání žákům prvního stupně od prvního do pátého ročníku. Budovu školy najdete v klidné části obce v prostorách bývalé…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Španielova 1111/19
163 00 Praha 17
+420 235 314 162