Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy, kteří dětem předávají potřebné znalosti a dovednosti, které využijí nejen při pozdějščím uplatňování na trhu práce, ale i ve svém osobním životě. V nabídce je mnoho školních i mimoškolních aktivit, které rozvíjejí osobnost i nadání dětí.

ZŠ Jana Wericha nabízí přátelské vyučovací prostředí

Hlavním cílem školy je vytvořit přátelské a poklidné prostředí pro všechny žáky, aby si mohli z vyučovach hodin odnést co nejvíce znalostí a vědomostí. Na ZŠ Jana Wericha působí jen profesionální a zkušení pedagogičtí pracovníci, kteří se soustředí na harmonický rozvoj osobnosti žáka. Škola se pyšní rozšířenou výukou jazyků, sportovní tradicí i speciálně pedagogickou péčí.

Součástí školy je školní jídelna, která umožňuje volbu obědů až na 14 dní dopředu prostřednictvím internetu. Rodiče tak mohou mít neustálý přehled o tom, jak se jejich děti ve škole stravují.

Základní škola Jana Wericha: péče o žáky se specifickými výukovými potřebami

ZŠ Jana Wericha uplatňuje atypický model péče o žáka se speciálními výukovými potřebami. Otevřené dveře mají děti s dyslexií, dysortografií či tělesným i smyslovým postižením. V třídách působí asistenti pedagoga, kteří se dětem věnují na individuálnější úrovni a pomáhají jim zvládat probírané učivo.

Pedagogové se snaží neustále rozšiřovat nabídku zájmových aktivit, a to jak školního klubu, tak sportovního a také v rámci školní družiny. Žáci jsou ve škole vedeni ke snižování ekologického dopadu na životní prostředí, jelikož je škola zapojena do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Gymnázium Tachov: šestileté gymnázium rodinného typu

Šestileté všeobecné gymnázium v Tachově navazuje na svou více než 50letou tradici a zajišťuje kvalitní vzdělávání pro děti. Studium na gymnáziu je určeno pro děti, které ukončily 7. třídu základní školy. Jedná…

celý článek >>
zš prachatice

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10: nabídka unikátních studijních oborů

Střední škola nemusí být nudná. Důkazem toho je SŠES Praha 10, která dlouhodobě klade důraz na výběr zkušených pedagogů a zajištění odpovídající praxe pro žáky. Součástí praktické výuky je například…

celý článek >>

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové

Výchovný ústav Višňové zajišťuje výchovu a vzdělání nezletilým osobám na základní rozhodnutí soudu o ústavní či ochranné výchově. Výchovný ústav Višňové je organizačně rozdělen na střední školu,…

celý článek >>
Škola - Jiráskova ul

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Vítkovická střední průmyslová škola: vzdělání v technických oborech, Ostrava

Vítkovická střední průmyslová škola v Ostravě je první specializovanou firemní školou a současně největší soukromou průmyslovou školou v České republice. Zaměřuje se na kvalitní vzdělávání v technických…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Španielova 1111/19
163 00 Praha 17
+420 235 314 162