Základní škola kpt. Jaroše Trutnov

Základní škola kpt. Jaroše v Trutnově se nachází na ulici Gorkého a představuje významnou architektonickou památku z období první republiky. Škola zajišťuje kvalitní vzdělávání pro žáky od první do deváté třídy pod vedením zkušených pedagogů. Žáci se mohou zapojit do celé řady zájmových kroužků a účastní se různých školních i mimoškolních aktivit. V prostorách školy se nachází i jídelna a školní družina. K dispozici je také výchovný poradce, který poskytuje žákům i rodičům odborné konzultace a pomáhá při výběru střední školy.

Základní škola s mnohaletou tradicí

ZŠ Trutnov navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání dětí, které sahá až do období první republiky. Základní škola kpt. Jaroše Trutnov je moderně vybavená a disponuje řadou moderních učeben, které pomohou dosáhnout kvalitního vzdělávání zábavnou formou.

K dispozici je také počítačová učebna nebo prostorná tělocvična. Žáci mohou využít stravování v místní jídelně, každý den mají na výběr ze dvou druhů pokrmu. Volný čas pak tráví se svými kamarády ve školní družině, která je otevřena vždy až do 17 hodin.

Nabídka zájmových kroužků

Důraz na kvalitu vzdělávání během vyučovacích hodin je pro ZŠ Trutnov zásadní, zaměřuje se však ale i na pestrou nabídku zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. Děti se mohou zapojit například do mnoha sportovních kroužků, keramické a řemeslné dílny, hry na kytaru, divadelního kroužku či reedukačního kroužku pro rozvoj jazykových dovedností. Základní škola kpt. Jaroše Trutnov zajistí kvalitní vzdělávání i vašim dětem.