Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola má celopražskou působnost a je jediným plně organizovaným školským zařízení tohoto typu na území celé republiky. Zřizovatelem vzdělávacího zařízení je hlavní město Praha. V současné době má kolem 150 žáků v 19 třídách.

Vzdělávací zařízení pro děti se specifickými potřebami

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování zajišťuje základní vzdělávání pro děti, které vyžadují specifický přístup. Zařízení je určeno zejména pro žáky s rysy autismu, dále pro hyperaktivní děti, děti s emočními problémy, obtížemi v chování i děti dlouhodobě hospitalizované pro somatickou nebo psychickou poruchu. Tým profesionálních pedagogů má v oblasti vzdělávání děti se speciálními potřebami bohaté zkušenosti. Učitelé přistupují ke každému žákovi individuálně s ohledem na jeho potřeby. Cílem ZŠ je vytvořit přátelské prostředí, ve kterém se budou děti cítit dobře a které umožní kvalitní vzdělávání i s ohledem na specifické potřeby žáků.

Služby pro rodiče i děti

Celý pedagogický i poradenský tým školy je připraven pomáhat jak dětem, tak jejich rodičům. Při úspěšné absolvování pobytu nebo celé školní docházky je nezbytné vytvořit důvěrný vztah mezi rodinou a školou. Aby byla spolupráce co nejlepší, nabízí ZŠ řadu služeb. Patří mezi ně například činnost školního poradenského pracoviště, doučování žáků, příprava různých volnočasových aktivit, odborné poradenství či organizace ozdravných pobytů nebo víkendových aktivit pro rodiče s dětmi.

Specifické poruchy učení a jejich nápravy

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování věnuje velkou pozornost vzdělávání dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií či dyskalkulií. ZŠ neustále hledá nové přístupy práce s těmito dětmi. V nápravném procesu využívá různé typy forem nápravy. V dopoledních či odpoledních hodinách je například dítě odvoláno z vyučování a pracuje se speciálním pedagogem, následně pak po chvilkách pokračuje v práci doma. V případě potřeby pracuje s dítětem přímo ve vyučovací hodině speciální pedagog. Existuje řada variant, jak při výuce postupovat. Vždy je důležité vycházet z individuálních potřeb dítěte a jiných vnějších podmínek.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Zařízení zaměřené na vzdělávání dětí s poruchami učení
• Individuální přístup k dětem, budování přátelského vztahu
• Jediné plně organizované zařízení tohoto typu v ČR
• Organizace volnočasových aktivit, ozdravných i víkendových pobytů

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně.…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Základní škola Brodek u Prostějova: kvalitní vzdělání pro děti 1. i 2. stupně ZŠ

Základní škola Brodek u Prostějova zajišťuje kvalitní základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s historií sahající až do konce 19.…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na kvalitní výuku a vstřícný přístup k dětem. Tým zkušených pedagogických pracovníků se stará o…

celý článek >>

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Na Zlíchově 254/19
152 00 Praha
+420 251 550 192