Základní škola Rudná: ZŠ malotřídního typu

Základní škola v obci Rudná je ZŠ malotřídního typu, která poskytuje kvalitní vzdělávání žákům prvního stupně od prvního do pátého ročníku. Budovu školy najdete v klidné části obce v prostorách bývalé obecní hořelické školy. Jde o spádovou školu pro obce Rudná a Drahelčice. Díky příměstské dopravě je škola dobře dostupná žákům z širokého okolí. Aktuální kapacita ZŠ je 60 žáků, kteří jsou rozděleny do 4 tříd. Součástí školy je i školní jídelna s důrazem na pestré a vyvážené stravování dětí.

Vzdělání dětí zajišťuje zkušený pedagogický sbor

Pedagogický sbor ZŠ Rudná je tvořen ředitelkou a řadou zkušených pedagogů, kteří mají v oblasti vzdělávání dětí bohaté zkušenosti a odpovídající vzdělání. Pedagogický sbor navíc doplňují asistenti pedagoga, jejichž počet se liší v závislosti na počtu žáků s přidělenými podpůrnými opatřeními.

Tým pedagogů a asistentů klade důraz na průběžné vzdělávání, a to i formou různých seminářů a odborně zaměřených kurzů. V rámci celoživotního vzdělávání se rozvíjí v oblastech psychologie, speciální pedagogiky, moderní didaktiky i výpočetní a komunikační techniky. Nabyté znalosti pak úspěšně využívají při výuce žáků.

Moderně zařízená škola s jídelnou

Přesto, že jde o malotřídní školu s omezenou kapacitou žáků, se pyšní kvalitním zázemím pro výuku i mimoškolní aktivity. Výuka probíhá ve 4 moderně zařízených učebnách. Základní škola Rudná má k dispozici také vlastní tělocvičnu, nadstandardně vybavenou dílnu pro pracovní vyučování i počítačovou učebnu. Ke škole patří také malý pozemek vybavený altánem a hracími prvky, ve kterém mohou děti trávit volný čas se spolužáky. Nedílnou součástí je také školní jídelna-výdejna s kapacitou 60 míst.

Školní družina, klub i kroužky

Volný čas se svými spolužáky před zahájením výuky i po ní mohou děti trávit ve školní družině. Pro žáky, jejichž rodiče docházejí do zaměstnání velmi brzy a nemohou zajistit péči, je určen dětský klub. Ten využívají děti, kteří potřebují bezpečně a smysluplně trávit čas před zahájením výuky. Základní škola Rudná nabízí dětem také pestrý výběr kroužků, v rámci kterých mohou rozvíjet své talenty a využívat volný čas. Mezi oblíbené odpolední kroužky patří například kroužek angličtiny nebo keramiky.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Moderně vybavená malotřídní škola pro žáky 1. až 5. třídy
• Zkušený tým pedagogů, který klade důraz na soustavné vzdělávání
• Součástí školy je jídelna, dílny, tělocvična i pozemek s altánem a hracími prvky
• Provoz školní družiny a klubu, nabídka odpoledních kroužků

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce…

celý článek >>

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně.…

celý článek >>

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10: nabídka unikátních studijních oborů

Střední škola nemusí být nudná. Důkazem toho je SŠES Praha 10, která dlouhodobě klade důraz na výběr zkušených pedagogů a zajištění odpovídající praxe pro žáky. Součástí praktické výuky je například…

celý článek >>

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 – Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy,…

celý článek >>

Základní škola Brodek u Prostějova: kvalitní vzdělání pro děti 1. i 2. stupně ZŠ

Základní škola Brodek u Prostějova zajišťuje kvalitní základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s historií sahající až do konce 19.…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Rudná: ZŠ malotřídního typu

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen 5. května 583/8
252 19 Rudná
+420  311 670 109           +420 605 044 209