Základní škola Sokolov, Švabinského

Hledáte základní školu v Karlovarském kraji, která žákům nabídne něco navíc? V takovém případě byste měli zvážit návštěvu Základní školy Sokolov. Škole je vyhlášená především pro vynikající práci s matematickými talenty a žáky se zájmem o fyziku, chemii či přírodopis. Díky profesionálnímu pedagogickému vedení zde mohou děti zdravě rozvíjet svá nadání.

ZŠ Sokolov: ideální místo pro rozvoj matematických a přírodovědných znalostí

Talentovaným dětem je třeba věnovat speciální pozornost, která zaručí, že se jejich nadání bude správně rozvíjet. Základní škola v Sokolově má dlouholetou tradici především s matematicky talentovanými žáky, stejně tak jako s dětmi, které se zajímají o fyziku, chemii nebo přírodopis. Právě pro tyto žáky se od 6. ročníku pravidelně otevírá třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Zájem o přírodní vědy mohou děti rozvíjet v rámci přírodovědného kroužku. V něm si například vyzkouší péči o terarijní zvířata. Pro zájemce z osmých a devátých ročníků se otevírá matematický kroužek. Pozadu nezůstanou ani žáci, kteří by se rádi zdokonalili v oblasti výpočetní techniky. K dispozici je také celá řada dalších volitelných a nepovinných předmětů i zájmových útvarů.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Výuka na základní škole v Sokolově se však netočí pouze kolem matematiky nebo přírodovědných předmětů. Značný důraz se klade také na ostatní aspekty vzdělávání, neboť i ty jsou pro rozvoj dětí velmi důležité. Patří mezi ně například studium cizích jazyků. Základní škola Sokolov nabízí výukou rovnou tří cizích jazyků, mezi něž patří angličtina, němčina a také ruština.

Příprava na úspěšný vstup na střední školu i do života

Z výše zmíněného vyplývá, že studiem na základní škole v Sokolově získají děti širší a trvalejší znalosti nejen v matematice a přírodovědných předmětech. Hlubší vhled do vyučované látky děti využijí během přijímacích zkoušek na střední školy, ale také v následném osobním či studijním životě. Žáci ZŠ Sokolov se pravidelně umísťují na předních místech v okresních i oblastních kolech soutěží a olympiád.

Pedagogický sbor se skládá z profesionálů s mnohaletými zkušenostmi, kteří akceptují individuální tempo a pokrok jednotlivých žáků, stejně jako jejich specifické potřeby. Na nadané žáky navíc čekají speciální výukové metody, možnosti individuální integrace či asistentské služby. Součástí školy je také školní jídelna, družina či školní poradenské centrum.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Dlouholeté zkušenosti v práci s nadanými žáky
  • Možnost rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů
  • Zámezí v podobě družiny, školní jídelny či poradenského centra
  • Ideální příprava na přijímací zkoušky na střední školy

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce…

celý článek >>

Základní škola Rudná: ZŠ malotřídního typu

Základní škola v obci Rudná je ZŠ malotřídního typu, která poskytuje kvalitní vzdělávání žákům prvního stupně od prvního do pátého ročníku. Budovu školy najdete v klidné části obce v prostorách bývalé…

celý článek >>

Dětský domov a ZŠ Sedlec-Prčice: vzdělávání a výchova dětí

Co nejlépe připravit děti a mládež na život a snaha je osamostatnit, to jsou cíle, které si klade Dětský domov a ZŠ Sedlec-Prčice. Aby toho dětský domov se školou dosáhl, spolupracuje se všemi dostupnými institucemi. U…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 – Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy,…

celý článek >>
Fotolia_215656967_Ma

Gymnázium a SOŠ Plasy

Gymnázium a SOŠ Plasy je vhodnou volbou pro ty studenty, kteří preferují přátelské prostředí, ve kterém se mohou odborně vzdělávat. Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium připravuje absolventy k dalšímu vzdělání, a…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Sokolov, Švabinského

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Švabinského 1702
356 01  Sokolov
+420  352 623 645