Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy, jejíž náklady přesáhly částku 3 miliony korun. Později byly provedeny další úpravy, a tak dnes patří ZŠ Vitějeves mezi moderní a kvalitně zařízené školy poskytující dobré zázemí pro vzdělávání i mimoškolní aktivity.

Základní škola pro žáky od 1. do 9. třídy

Základní škola Vítějeves je úplnou školou s výukou 1. i 2. stupně. První stupeň je již několik let organizován na principu malotřídní školy. Dva ročníky jsou vždy spojené a jeden samostatný. Na druhém stupni pak probíhá výuka už pouze v samostatných ročnících.

Součástí základní školy je družina, ve které tráví volný čas děti prvního stupně. Po skončení výuky plynule přechází do družiny, kde se věnují zájmovým činnostem až do 15:30 hodin. Místnost družiny je dobře vybavená hračkami, hrami a dětským nábytkem. Nedílnou součástí školy je jídelna s kuchyní nacházející se přímo v budově školy. ZŠ je zapojena do projektu Ovoce do škol, a tak děti dostávají ovoce ke konzumaci zdarma.

Hřiště a školní zahrada

Základní škola Vítějeves využívá 2 samostatná hřiště, která jsou v těsné blízkosti školní budovy. Jde o tzv. Oranžové hřiště a dětské hřiště, kde se nachází i dlouhá skluzavka a lanovka pro děti. Děti mohou ve volném čase využívat zrenovovanou školní zahradu, kde čas tráví čas i během výuky. V zadní části zahrady je vybudován hrací koutek pro nejmenší. K dispozici jsou i 2 tenisové stoly, které mohou děti využívat během přestávek.

Nepovinné předměty a zájmové kroužky

ZŠ ve Vítějevsi nabízí žákům vyžití v mnoha nepovinných předmětech a zájmových kroužcích, které vedou jak učitelé, tak i někteří rodiče. Kroužky jsou bezplatné a probíhají zpravidla v čase do odjezdu dětí domů. K dispozici je například kroužek informatiky, tvůrčích činností, sportovních her, zpěvu, gymnastiky, flétny, řemeslných činnosti a mnoho dalších.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Moderně vybavená základní škola s tradicí od 18. století
• Škola s družinou i jídelnou
• Plně vybavené školní hřiště i školní zahrada
• Pestrá nabídka mimoškolních aktivit

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín patří mezi tradiční vzdělávací zařízení s důrazem na kvalitní výuku a vstřícný přístup k dětem. Tým zkušených pedagogických pracovníků se stará o…

celý článek >>

Základní škola Rudná: ZŠ malotřídního typu

Základní škola v obci Rudná je ZŠ malotřídního typu, která poskytuje kvalitní vzdělávání žákům prvního stupně od prvního do pátého ročníku. Budovu školy najdete v klidné části obce v prostorách bývalé…

celý článek >>

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně.…

celý článek >>

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu…

celý článek >>

Dětský domov a ZŠ Sedlec-Prčice: vzdělávání a výchova dětí

Co nejlépe připravit děti a mládež na život a snaha je osamostatnit, to jsou cíle, které si klade Dětský domov a ZŠ Sedlec-Prčice. Aby toho dětský domov se školou dosáhl, spolupracuje se všemi dostupnými institucemi. U…

celý článek >>
Kontakty

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Vítějeves 80
569 06 Vítějeves
+420 461 526 154