Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy, jejíž náklady přesáhly částku 3 miliony korun. Později byly provedeny další úpravy, a tak dnes patří ZŠ Vitějeves mezi moderní a kvalitně zařízené školy poskytující dobré zázemí pro vzdělávání i mimoškolní aktivity.

Základní škola pro žáky od 1. do 9. třídy

Základní škola Vítějeves je úplnou školou s výukou 1. i 2. stupně. První stupeň je již několik let organizován na principu malotřídní školy. Dva ročníky jsou vždy spojené a jeden samostatný. Na druhém stupni pak probíhá výuka už pouze v samostatných ročnících.

Součástí základní školy je družina, ve které tráví volný čas děti prvního stupně. Po skončení výuky plynule přechází do družiny, kde se věnují zájmovým činnostem až do 15:30 hodin. Místnost družiny je dobře vybavená hračkami, hrami a dětským nábytkem. Nedílnou součástí školy je jídelna s kuchyní nacházející se přímo v budově školy. ZŠ je zapojena do projektu Ovoce do škol, a tak děti dostávají ovoce ke konzumaci zdarma.

Hřiště a školní zahrada

Základní škola Vítějeves využívá 2 samostatná hřiště, která jsou v těsné blízkosti školní budovy. Jde o tzv. Oranžové hřiště a dětské hřiště, kde se nachází i dlouhá skluzavka a lanovka pro děti. Děti mohou ve volném čase využívat zrenovovanou školní zahradu, kde čas tráví čas i během výuky. V zadní části zahrady je vybudován hrací koutek pro nejmenší. K dispozici jsou i 2 tenisové stoly, které mohou děti využívat během přestávek.

Nepovinné předměty a zájmové kroužky

ZŠ ve Vítějevsi nabízí žákům vyžití v mnoha nepovinných předmětech a zájmových kroužcích, které vedou jak učitelé, tak i někteří rodiče. Kroužky jsou bezplatné a probíhají zpravidla v čase do odjezdu dětí domů. K dispozici je například kroužek informatiky, tvůrčích činností, sportovních her, zpěvu, gymnastiky, flétny, řemeslných činnosti a mnoho dalších.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Moderně vybavená základní škola s tradicí od 18. století
• Škola s družinou i jídelnou
• Plně vybavené školní hřiště i školní zahrada
• Pestrá nabídka mimoškolních aktivit